Thời gian gần đây, dư luận trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lại xôn xao vụ bổ nhiệm nhân sự “thần tốc” đối với ông Lê Viết Ngọc - Phó chi cục trưởng Chi cục Dự trữ nhà nước Đông Thiệu.    
Theo tìm hiểu của PV Báo CCB Việt Nam, ông Lê Viết Ngọc (sinh năm 1978) được tuyển dụng vào Ngành Dự trữ Thanh Hóa từ ngày 1-5-2017 trên cơ sở Công văn số 492 ngày 26-42017 của Tổng cục Dự trữ nhà nước, làm chuyên viên Phòng Kế hoạch quản lý hàng dự trữ. Đến ngày 1-3-2019, tức là vừa tròn 22 tháng sau tuyển dụng, Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa đã ký Quyết định số 104 ngày 27-2-2019, bổ nhiệm ông Lê Viết Ngọc làm Phó chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Đông Thiệu. Việc bổ nhiệm “thần tốc” đối với ông Ngọc là chưa đúng với Quyết định số 717/QĐ-TCDT của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ nhà nước, được ban hành từ ngày 26-10-2011.
Cụ thể theo quy định về chức danh quan lý của Ngành Dự trữ nhà nước, người giữ vị trí Phó chi cục trưởng phải “Có đủ từ 5 năm trở lên công tác trong lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao lãnh đạo, quản lý; trong đó có ít nhất 3 năm làm việc trong ngành dự trữ nhà nước (trừ một số trường hợp do tiếp nhận từ đơn vị ngoài ngành)”. Trong khi đó kể từ khi được tuyển dụng vào ngành dự trữ đến thời điểm được bổ nhiệm, ông Ngọc mới được là công chức và làm việc trong Ngành Dự trữ chưa được 2 năm. Bởi trường hợp của ông Ngọc là tuyển dụng mới chứ không phải được tiếp nhận từ đơn vị khác về.
Trao đổi với PV Báo CCB Việt Nam, đại diện Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa cũng thừa nhận điều này. Chính vì vậy điều khiến dư luận hiện nay quan tâm là vì sao dù chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, ông Ngọc lại được ưu ái bổ nhiệm vị trí Phó chi cục trưởng - một vị trí mà nhiều người ở Ngành Dự trữ Thanh Hóa có khi phấn đấu cả đời chưa được? Được biết, ông Ngọc đang được huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có chủ trương tiếp nhận về làm cán bộ của UBND huyện.
Đặc biệt, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa sau khi bổ nhiệm ông Ngọc đã có văn bản báo cáo Tổng cục Dự trữ nhà nước, nhưng đến nay phía Tổng cục Dự trữ chưa có bất kỳ động thái nào kiểm tra, đánh giá việc bổ nhiệm đã đúng với quy định mà mình ban hành hay chưa, để kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục và làm đúng theo tinh thần của Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Thanh Nghĩa