Một ông bố nhăn nhó kể với các đồng nghiệp trong phòng: -Cu Tý nhà tôi nghịch ngợm thế nào mà lại nuốt mất hòn bi ve. Sau khi gọi điện cho Bác sĩ, được biết, hòn bi ve đó sẽ chu du trong ống tiêu hóa 1, 2 ngày sau sẽ tự ra, chúng tôi lấy làm yên tâm. Nhưng cu Tý tiết hòn bi ve quá, cứ vùng vằng đòi lấy ra ngay, dỗ mãi không được. Nhớ đến tiết mục ảo thuật trên ti vi, tôi kiếm hòn bi ve khác, giấu vào bàn tay, khua khua bên tai cu Tý: "Bi ra đây, bi ra đây" rồi xoè tay khoe: "Đây bố lấy hòn bi ve qua tai cho con rồi nhé". Cu Tý thích quá, cầm hòn bi, cho vào mồm nuốt cái ực, rồi bảo: "Bố làm lại đi" Hiện đại