Căn nhà có chiều ngang 4,5 mét, chiều dài 11,5 mét, trị giá 22 triệu đồng (chưa tính tiền công xây dựng), trong đó BLL CCB tiểu đoàn Tây Đô ủng hộ 17 triệu đồng. Đây là căn nhà thứ nhất theo chương trình 30 căn xây cất cho đồng đội năm 2010 và cũng là căn thứ 360 của BLL CCB tiểu đoàn Tây Đô đã xây dựng và bàn giao cho đồng đội kể từ ngày thành lập (tháng 6-2002) đến nay.

Tin và ảnh: Trần Hiếu