Theo đó, các sở, ban, ngành và địa phương đã tuyên truyền quán triệt rộng rãi tới 35 nghìn cán bộ, hội viên và nhân dân.

Về thực hiện, hằng năm, nội dung nghị định được các cấp, các ngành cụ thể hoá vào chương trình công tác; nhận thức về công tác CCB trong cấp uỷ Đảng và chính quyền được chú trọng và nâng lên; công tác tổ chức xây dựng và hoạt động của các cấp Hội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; và Hội cũng đã khẳng định được vai trò là một đoàn thể chính trị - xã hội, chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Kết quả, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 12 tổ chức hội trên cơ sở, 178 hội cơ sở, 750 chi hội, 430 phân hội, 52 câu lạc bộ CQN với trên 18 nghìn hội viên; việc xoá đói, giảm nghèo được các cấp Hội hết sức quan tâm; đã xây dựng 619 căn nhà cho hội viên nghèo với kinh phí trên 18 tỷ đồng; có 263 hội viên làm kinh tế giỏi, trong đó có 24 hội viên làm doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2 hợp tác xã, giao được 13.968 ha rừng cho 329 hội viên quản lý bảo vệ, cấp tới 2.005 ha đất sản xuất và 163 con bò cho 133 hội viên dân tộc thiểu số; cấp 1.629 thẻ BHYT cho CCB tham gia kháng chiến trước năm 1975 và 363 chi hội trưởng; mai táng phí cho 61 hội viên từ trần; 6.802 CCB đã hưởng chế độ theo các quyết định 290, 188, 142 của Chính phủ và 459 CCB hưởng chế độ phơi nhiễm chất độc da cam; 96/127 xã, phường đã mua đồ tang lễ phục vụ cho hội viên từ trần và giải quyết chế độ thôi việc được 97 đồng chí; 70/102 chủ tịch, phó chủ tịch hội khối 487 đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

Đánh giá về công tác này, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể nhận thức về công tác CCB đã được nâng lên; đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp kịp thời, tạo mọi điều kiện để các cấp Hội hoạt động; việc thực hiện các chính sách của Đảng đối với CCB cơ bản được giải quyết tốt; các cấp Hội đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo phong trào sâu sát... Cùng với lời khen trên, đồng chí Phó chủ tịch tỉnh cũng chỉ ra những mặt hạn chế như: Một số cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa quán triệt đầy đủ Nghị định 150 của Chính phủ; công tác phối hợp giải quyết các chế độ, chính sách của Đảng đối với CCB chưa thật kịp thời; một số cấp Hội thể hiện chức năng, nhiệm vụ và vai trò tham mưu chưa đầy đủ...

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể là các UBND huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Tân, TP Phan Thiết, Hội CCB tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh, Phòng Chính sách người có công thuộc Sở LĐTBXH tỉnh.

Nguyễn Phúc Ấm (Theo bản tin của Tỉnh hội)