Trung tướng Lê Minh Cược, Chủ tịch Hội CCB Thành phố Hà Nội báo cáo nhanh kết quả hoạt động trong quý 1-2016 với những nội dung chính là: Hội CCB hiện có 251.042 hội viên, sinh hoạt ở 5.645 chi hội và 867 tổ chức cơ sở Hội. Trong đó có 87.083 hội viên là đảng viên, 15.246 hội viên là CCB chống Pháp, 153.823 hội viên chống Mỹ, 75.528 tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Hội có bước phát triển nhanh, sâu rộng và hiệu quả, trở thành tổ chức chính trị - xã hội có số hội viên đông, với nhiều tướng lĩnh và sỹ quan cao cấp, có chất lượng cao so với các tỉnh thành trong cả nước; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố Hà Nội.
Hội luôn phát huy bản chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; chế độ XHCN; bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội. Hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành và vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố, tăng cường đoàn kết giữa các thế hệ CCB, CQN với các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực phối hợp tham gia công tác hòa giải, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra.
Hội CCB thành phố tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình sản xuất giỏi, hàng ngàn chủ trang trại, nhiều tổng công ty do hội viên CCB làm chủ. Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng, đạt kết quả thiết thực, hiến hàng chục vạn m2 đất làm đường, hàng chục vạn ngày công và hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh. Hội động viên hội viên tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, coi trọng và làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia tích cực vào hoạt động đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, Hội tập trung triển khai học tập, tuyên truyền về thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI, tuyên truyền công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trên các lĩnh vực.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chân thành gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, hội viên CCB, CQN, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng của thành phố. Đồng chí đánh giá cao vai trò, sự phát triển, những kết quả hoạt động mà Hội CCB đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Đại thắng mùa xuân 1975 là trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Đất nước mãi mãi ghi công và tưởng nhớ đến công lao, sự hy sinh và cống hiến to lớn của các thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ”, trong đó có đóng góp to lớn của lực lượng CCB Thủ đô. Những năm qua, Hội CCB thành phố luôn phát huy bản chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; chế độ XHCN; bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Hội tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Xuất hiện nhiều mô hình sản xuất giỏi, hàng ngàn chủ trang trại, nhiều tổng công ty do cựu chiến binh làm chủ.
Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn, Hội CCB các cấp tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường đoàn kết, tập hợp, phát huy thế mạnh của mình; tích cực tham gia đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố. Tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Bài và ảnh: An Hà