Mới đầu, vợ chồng anh cấy gần 1 mẫu ruộng, kết hợp với chăn nuôi, nhưng cũng chỉ đủ ăn. Năm 1987 ông mạnh dạn xin chuyển đổi mẫu ruộng ấy vào thả cá, nuôi vịt. Sau mấy năm cũng dành dụm được ít vốn. Năm 2002, thấy nhu cầu cây cảnh tăng cao, ông đi lùng mua cây cảnh ở khắp nơi về cắt uốn. Mùa xuân tới, khách từ thành phố về mua nhiều, lãi theo cấp số nhân, có năm thu lãi vài trăm triệu, rồi 500 triệu, riêng năm 2009 trừ chi phí, ông lãi hơn 1 tỷ đồng.

Cùng với làm kinh tế giỏi, ông tích cực công việc thôn, xóm, ông làm bí thư chi bộ từ năm 1984 đến năm 2008, đưa thôn ông trở thành làng văn hóa tiêu biểu; ông trực tiếp giúp đỡ 8 cháu vào Đảng. Hiện nay, ông làm Trưởng ban Mặt trận thôn kiêm Chi hội trưởng CCB, việc nào ông cũng hoàn thành.

CÔNG TÁC HỘI