Là một trong những bạn đọc thân thiết của báo Hội, tôi thấy gần đây báo tiếp tục cải tiến, đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung, cách chuyển tải thông tin, có nhiều loạt bài, nhiều chuyên mục khá hấp dẫn, thu hút sự quan tâm theo dõi của độc giả, tạo hiệu ứng xã hội tốt. Về công tác xây dựng Hội, có chuyên mục như “Cùng bàn việc Hội”, “Muôn cách xóa nghèo”, đây là những chuyên mục hay, gần gũi, sát thực giúp cho hội viên, người làm công tác Hội cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm hội viên trong công tác và đời sống. Hưởng ứng Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua Chuyên mục “Người vác tù và”, Báo đăng tải, giới thiệu tới bạn đọc nhiều gương điển hình là cán bộ, hội viên CCB, CQN trên các lĩnh vực công tác, ở nhiều địa phương, cơ sở, góp phần thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở các cấp Hội. Trong triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, thông qua các chuyên mục như “Góc nhìn”, “Đường thư” gần đây, Báo Hội cũng tập hợp nhiều bài viết phản ánh, phê phán những hiện tượng tiêu cực trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra một góc nhìn riêng, một kênh thông tin riêng của cán bộ, hội viên CCB. Thông qua diễn đàn báo chí, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và người dân; báo phản ánh trung thực những bức xúc của hội viên và nhân dân đến cấp có thầm quyền, được bạn đọc quan tâm, theo sát, hưởng ứng.
Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một tờ báo xuất bản hằng tuần, Báo Hội cũng không tránh được những khiếm khuyết, chậm trễ như các thông tin nhất là những thông tin có tính thời sự chưa được phản ánh kịp thời. Các tin, bài phản ánh về các hoạt động của cơ sở Hội, của tổ chức CLB CQN và về việc thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp của các cấp Hội chưa nhiều.
Thời gian tới, trong bối cảnh thị trường báo chí đang diễn ra sôi động như hiện nay, để xứng đáng với sự tin yêu của đông đảo hội viên và bạn đọc, góp phần tạo nên một kênh thông tin hấp dẫn, mang bản sắc riêng, mong rằng Báo CCB Việt Nam cần tiếp tục cải tiến, đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung, cách chuyển tải thông tin, nhất là trong cập nhật, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, Nhà nước, thông tin phản ánh kịp thời hoạt động của các cấp Hội, qua đó góp phần đem lại sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên. Đi sâu tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết T.Ư, Nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn việc thực hiện Nghị quyết với tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng của các thế lực thù địch...
Nguyễn Xuân Yên - Phó chủ tịch Hội CCB TP Hải Phòng