Từ nhiệm kỳ V (2012-2017), nhất là từ khi có Công văn số 115/CV-CCB, ngày 30-3-2017 của Thường trực T.Ư Hội về việc mua và đọc Báo CCB Việt Nam, Nghị quyết BCH Hội CCB tỉnh Tiền Giang đều nêu cụ thể về việc mua và đọc Hội và Thông tin CCB, cụ thể hóa trong chỉ tiêu thi đua hằng năm. Trong những năm qua, Thường trực Tỉnh hội chủ động phối kết hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư Hội và các ngành chức năng của tỉnh, chỉ đạo việc mua, đọc Báo CCB ở các cấp Hội, đối tượng được cấp báo ngày càng được mở rộng.
Hiện nay, các cấp Hội CCB tỉnh Tiền Giang chủ yếu đặt mua Báo CCB Việt Nam và Thông tin CCB Việt Nam tới 241 cơ sở Hội và 1.069 chi hội trong tỉnh; hằng tuần đặt mua 215 tờ/số Báo CCB Việt Nam; Tờ Thông tin CCB có 1.069 chi hội từ thành thị cho đến nông thôn. Các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch và tất cả các cán bộ chuyên trách thuộc Ban Thường trực Tỉnh hội đều có Báo CCB Việt Nam và Thông tin CCB Việt Nam.
Hội CCB Tiền Giang còn đưa việc mua, đọc, tham gia viết báo vào tiêu chuẩn, nội dung phong trào thi đua "CCB gương mẫu" hằng năm. Nếu đơn vị nào đạt và vượt chỉ tiêu thì cộng thêm 2 điểm, trái lại đơn vị nào không đạt sẽ bị trừ điểm thi đua. Nhờ vậy, trong thời gian qua có nhiều đơn vị quan tâm mua và đọc Báo CCB Việt Nam ngày càng sâu rộng hơn. Chi hội trưởng chi hội CCB khu phố 5, phường 1, T.P, Mỹ Tho tâm sự: "Chi hội tôi sinh hoạt hằng tháng cũng nhờ có Báo CCB Việt Nam, Thông tin CCB mà làm cho buổi sinh hoạt thêm phong phú, hội viên biết được nhiều thông tin mới, nhất là chế độ, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đối với CCB. Để đưa thông tin đến người đọc nhanh chóng, kịp thời hơn, đề nghị Báo CCB Việt Nam nên tăng số phát hành và tăng trang..."
Làm tốt việc mua và đọc Báo CCB Việt Nam ở Tiền Giang đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên và nhân dân. Qua đó cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "CCB gương mẫu", các nhân tố điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực công tác của Hội CCB. Giúp cho các cấp Hội chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả, các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc mà báo chí phản ánh. Thông qua việc đọc và làm theo Báo Hội góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên CCB tham gia tích cực việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh...
Nói về vai trò, trách nhiệm của báo chí, đặt biệt là Báo CCB Việt Nam đối với vấn đề công tác Hội, Nhà báo Nguyễn Văn Phước Cường - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang cho rằng: Báo CCB Việt Nam có những bài viết chuẩn xác và đưa nhiều thông tin đáng tin cậy; giải quyết hài hòa giữa việc khen ngợi với phản biện trên tinh thần xây dựng, vì sự nghiệp phát triển chung của các địa phương trong cả nước, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Hội CCB Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và củng cố quốc phòng-an ninh.
Bài và ảnh: Lê Hồng Lâm