Đồng chí Lê Hoàng Quân, Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và đồng chí Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ QK7 đã đến dự và thông báo với hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP Hồ Chí Minh, các tỉnh trên địa bàn QK7 và nhấn mạnh: TP Hồ Chí Minh và QK7 rất quan tâm đến hoạt động của CCB, sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ tạo điều kiện cho Hội CCB phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội giao. Hội nghị đã nghe Thường trực T.Ư Hội báo cáo về kết quả hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012; kết quả đại hội cấp cơ sở và cấp quận, huyện; dự kiến danh sách BCH T.Ư, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các phó chủ tịch nhiệm kỳ V; kiểm điểm của BCH T.Ư Hội nhiệm kỳ IV và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V. Rất nhiều ý kiến phát biểu thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao, đã làm rõ nhiều nội dung lớn, sâu sắc, đồng thời bày tỏ sự nhất trí rất cao với các báo cáo của Thường trực T.Ư Hội.

BCH thống nhất quyết nghị về công tác 6 tháng cuối năm, nhất trí với 8 nhiệm vụ nêu trong báo cáo, hoàn thành đại hội cấp quận, huyện; tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội điểm các tỉnh, TP Hải Phòng, Gia Lai và Tiền Giang; chuẩn bị tốt và hoàn thành có chất lượng đại hội cấp tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc T.Ư Hội; chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư và thực hiện đúng hướng dẫn của T.Ư Hội về đại hội, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. Về công tác nhân sự đại hội thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05, Hướng dẫn số 75, đúng tiêu chuẩn, dân chủ công khai, đúng quy trình, bám sát chỉ đạo của cấp uỷ trực tiếp.

Các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đắc Nông, Khánh Hòa, Lai Châu, Quảng Bình cần khẩn trương chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt tham gia BCH T.Ư Hội và chuẩn bị tốt về mọi mặt để tiến hành đại hội CCB.

Một trong những vấn đề trọng tâm của hội nghị lần này là thảo luận, cho ý kiến về nhân sự của Hội CCB nhiệm kỳ V. Hội nghị nhất trí cao với danh sách dự kiến Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, cơ cấu và số lượng Thường trực Hội, Ban Thường vụ Hội, danh sách BCH T.Ư Hội khóa V và khẳng định: Công tác nhân sự là khâu then chốt quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, vì vậy cần chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tốt về cơ cấu những phẩm chất, trình độ, năng lực là chính. Các đồng chí tái cử BCH nhiệm kỳ V từ 67 tuổi trở lên chỉ tham gia 1/2 nhiệm kỳ là nghỉ công tác theo Nghị quyết của BCH. Hội nghị nhất trí cao với báo cáo của Thường trực Hội về quá trình chuẩn bị cho việc ra đời Hội Doanh nhân - Doanh nghiệp CCB Việt Nam, mong muốn hội được thành lập khi đủ điều kiện.

Từ nay đến tháng 12-2012, thời gian còn lại không nhiều, Hội CCB các cấp cần chủ động, sáng tạo trong công tác để đạt nhiều thành tích chào mừng Đại hội các tỉnh, thành phố và Đại hội CCB Việt Nam lần thứ V.

PV