Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị

Sáng  11-1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 9-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ về "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2019 - 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2025.

Các đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các vụ của UBDT, lãnh đạo các cơ quan báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg; lãnh đạo và cán bộ cơ quan làm công tác dân tộc tại các điểm cầu các địa phương.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Lề, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc cho biết: Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg giai đoạn 2019 - 2021, 19 cơ quan báo, tạp chí tham gia đã bám sát tôn chỉ mục đích và định hướng tuyên truyền; thường xuyên cập nhật, đổi mới nội dung và hình thức truyền tải thông tin; chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh, phản ánh trung thực mọi mặt đời sống của đồng bào vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; hình thức trình bày đẹp, rõ ràng, cơ bản phù hợp với tập quán, tâm lý, bản sắc văn hóa của đồng bào. Các ấn phẩm báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc. Tuy vậy, bên cạnh những hiệu quả rõ nét vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Đồng bào được hưởng thụ chính sách chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng giao thông còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thiết yếu còn nhiều hạn chế, nên việc cấp, phát báo, tạp chí có lúc còn chậm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò và hiệu quả tuyên truyền của các ấn phẩm báo chí cấp cho vùng đồng bào DTTS và miền núi trong thời gian qua. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách này trong thời gian tới như bổ sung đối tượng được thụ hưởng chính sách là cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện, xã; đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng một số nơi còn cấp phát báo chậm; tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm phù hợp, gần gũi hơn với đồng bào…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh cho rằng Quyết định 45/QĐ-TTg là một trong số rất nhiều chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào DTTS. Đây là chính sách đặc thù, góp phần truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn để bà con học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Thông qua các ấn phẩm báo chí, bà con vùng đồng bào DTTS đã nắm được chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước và thực hiện rất nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Báo chí đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi của bà con. Từ đó giúp bà con vươn lên, học tập lẫn nhau, tin Đảng, tin Chính phủ, cùng nhau xây đắp cuộc sống tốt đẹp ở chính bản làng của mình. Đó chính là giá trị vô hình không thể đo đếm được.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, trong bối cảnh hiện nay báo in vẫn là thế mạnh trong việc tiếp cận với bà con vùng đồng bào DTTS. Vấn đề là chúng ta cần sử dụng như thế nào để có hiệu quả và các tờ báo tham gia chương trình phải không ngừng nâng cao chất lượng, thay đổi hình thức, cung cấp những vấn đề mà đồng bào quan tâm và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đặt ra.

Hoàng Linh