Theo Thông tư số 24/2009, ngày 27-5-2009 của Bộ Quốc phòng, về việc quy định và hướng dẫn về định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong QĐND Việt Nam; theo đó Báo CCB Việt Nam là một trong các loại báo, tạp chí được cấp cho thư viện trung, lữ đoàn, hải đoàn, vùng cảnh sát biển, đoàn an dưỡng, điều dưỡng, kho, đoàn kinh tế quốc phòng có biên chế ban chính trị, viện thuộc Viện Khoa học và Công nghệ…

Việc đưa báo Báo CCB Việt Nam vào trong hệ thống thư viện của Quân đội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ là một vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm, đòi hỏi báo tiếp tục đổi mới hơn nữa về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng tin, bài để đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc.

PV