Nằm ở vị trí trung tâm của TP Hồ Chí Minh, từ khi đuợc thành lập, Hội CCB quận 1 luôn là một trong những Hội có phong trào mạnh của Hội CCB thành phố, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và đóng góp tích cực vào chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng… Đặc biệt, Hội đã quan tâm giúp nhau cải thiện đời sống tinh thần và vật chất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương. Tính đến cuối năm 2009, Hội CCB quận 1 là đoàn thể đầu tiên trong thành phố xóa được hết số hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tham gia đóng góp cho các Quỹ "CCB nghèo", "Vì Trường Sa thân yêu"... Trong hơn 10 năm qua, mỗi năm Hội CCB quận 1 đã đóng góp 60 - 70 triệu đồng xây dựng "Quỹ học bổng CCB quận 1" để cấp học bổng cho con CCB nghèo.

Vũ Thái