Ngày 15/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự phiên làm việc.

Đại hội đại biểu Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị lần thứ VII dự kiến diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 10-11/10/2022). Đến nay, Hội CCB đã chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khóa VI và các văn kiện liên quan. Công tác tuyên truyền đại hội, phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội được các cấp hội tập trung chỉ đạo tổ chức sôi nổi. Đề án nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Số lượng ban chấp hành dự kiến giới thiệu bầu 25 ủy viên.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã góp ý chi tiết các nội dung liên quan đến dự thảo báo cáo chính trị, trong đó cần làm nổi bật những kết quả đạt được, những tấm gương điển hình của các cựu chiến binh đi đầu trong các phong trào, bổ sung thêm các khâu đột phá để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ đề đại hội, đề án nhân sự; phương án điều hành đại hội, thành phần khách mời; thời gian tổ chức đại hội và các điều kiện đảm bảo.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao nỗ lực các cấp Hội CCB tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 để triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác đề ra. Đồng chí đề nghị Hội CCB tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện các văn kiện. Đồng thời chỉ rõ những khó khăn, hạn chế để đại hội phân tích, đánh giá, đưa ra những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới, xây dựng hình ảnh, vị thế của người CCB, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, làm cơ sở chính trị tin cậy, quan trọng của Đảng và chính quyền địa phương, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về nội dung và đề án nhân sự đại hội do Hội CCB tỉnh chuẩn bị, đồng thời đề nghị Hội CCB tỉnh tập trung lãnh đạo bầu cử chặt chẽ, đảm bảo sự đoàn kết, thành công của đại hội.

Hồng Hà