Đại tá Phạm Văn Đông - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 thắp hương tại nhà bảo quản HCLS.

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Phó ban Chỉ đạo 515 Quân khu cùng Đoàn công tác vừa đi kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập HCLS của Đội quy tập HCLS 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Qua kiểm tra, Đại tá Phạm Văn Đông ghi nhận, biểu dương cán bộ, nhân viên Đội quy tập HCLS 584 phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nắm bắt thông tin, xác định địa bàn cần tìm kiếm; khắc phục mọi khó khăn, nhất là việc nắm thông tin mộ liệt sĩ; chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm chặt chẽ, sát đúng, chất lượng. Đầu năm 2023, cán bộ, nhân viên Đội quy tập HCLS 584 tìm kiếm và cất bốc được 3 HCLS trên địa bàn xã Triệu Trạch.  

Đại tá Phạm Văn Đông mong muốn, thời gian tới các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cần chấp hành nghiêm các quy định về công tác tìm kiếm, cất bốc HCLS; thiết lập hồ sơ liệt sĩ chặt chẽ; tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền, địa phương và nhân dân, thực hiện tốt công tác dân vận; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tìm kiếm và cất bốc HCLS.

Minh Việt