Tham gia tuần tra canh gác được 20.774 lượt; triệt phá 97 tụ điểm ma tuý, 77 tụ điểm hoạt động mại dâm; cảm hóa, giáo dục 797 người lầm lỗi, trong đó tội phạm hoàn lương 431 người, ma tuý 97 người, mại dâm 77 người, còn lại là các thành phần khác. Các cấp Hội đã thành lập 1.352 tổ nắm tin, 857 tổ tình nguyện, cung cấp cho công an các cấp 1.175 nguồn tin có giá trị; tham gia bắt 693 vụ trộm cắp; hòa giải thành công 1.766 vụ, có 5.211 người liên quan.

Có được kết quả trên bởi Tỉnh hội rất quan tâm đến tuyên truyền, giáo dục. 5 năm qua, Tỉnh hội đã tổ chức tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng kiến thức về công tác phòng chống tội phạm được 273 lớp, có 14.471 người tham gia; tuyên truyền phòng chống tội phạm được 805 buổi, có 58.075 lượt người dự; tập huấn bồi dưỡng về phòng, chống ma tuý được 169 lớp và tuyên truyền về công tác phòng, chống ma tuý được 740 lớp, có 45.532 người nghe… Về phòng chống HIV/AIDS thì cũng tập huấn, hội thảo được 150 lớp, có 9.246 cán bộ, hội viên tham gia; tổ chức tuyên truyền được 737 buổi, có 45.307 lượt người dự…

NGUYỄN MẠNH QUYÊN