Năm 1994, nắm bắt kịp thời chủ trương của Nhà nước phát triển kinh tế tư nhân, ông cùng với mấy bạn đồng nghiệp góp vốn mở Công ty TNHH Hoàng Phúc - kinh doanh thuốc tân dược. Qua 16 năm (1994-2010), công ty phát triển nhanh chóng. Vốn kinh doanh ban đầu của công ty chỉ có 100 triệu đồng nay đã lên đến trên 5 tỷ, cùng với nguồn vốn cố định, cửa hàng, kho trữ hàng, và nhà làm việc khang trang đúng với tầm cỡ của một công ty cổ phần lớn nhất, nhì ở Đà Nẵng. Doanh số bán ra của công ty này đạt 60 tỷ đồng/năm, luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và tạo công ăn việc làm cho 40 lao động là con em CCB, quân nhân chuyển ngành.

Có điều kiện kinh tế nên lòng nhân ái trong ông càng được phát huy. Ông được bà con gọi là “Mạnh thường quân” trong các phong trào cứu giúp bão lụt, nhiễm chất độc da cam, người tàn tật cô đơn, không nơi nương tựa và trẻ em nghèo, mồ côi. Bản thân ông đã từng bảo trợ một em nhà nghèo học từ cấp I đến hết cấp III (do hội khuyến học giới thiệu).

Bài và ảnh: Phạm Thành Nghi