Gia đình thầu hơn 2 ha mặt nước sông và gần nửa héc-ta đất trên cùng khu vực làm trang trại. Trên sông, ông thả 6 đến 10 lứa, mỗi lứa 2 tấn cá bột, sau đó nuôi thành cá thịt. Trên đất, ông xây hai dãy chuồng rộng 800m2, chuyên nuôi lợn nái ngoại và lợn thịt. Ngoài ra, còn gần 200m2 chuồng ông nuôi gà công nghiệp. Việc chăn nuôi đều áp dụng tiến bộ KHKT, theo quy trình công nghiệp khép kín. Khu trang trại đó ông Tẹo giao cho cậu con trai đầu Nguyễn Quốc Toản, sinh năm 1975 đảm nhiệm. Với cậu con thứ hai (Nguyễn Thanh Tùng), ông đầu tư vốn và phương tiện, chuyên làm nghề mua bán trâu bò đường dài. Với chiếc xe của gia đình, Tùng vào tận các tỉnh miền Trung và các tỉnh phía Bắc, mỗi tháng đi vài chuyến, mỗi chuyến thu mua gần hai chục con trâu bò. Khi về nhà, Tùng lựa những con yếu kém giết mổ, còn lại chở lên phía Bắc giao cho khách hàng. Còn với CCB Nguyễn Tiến Tẹo, đã hàng chục năm nay, ông vừa làm cố vấn hỗ trợ cho hai cậu con làm kinh tế, vừa làm nghề giết mổ trâu bò.

Với hiệu quả của việc làm trang trại, mua bán và giết mổ trâu bò, hàng năm, ba bố con ông Nguyễn Tiến Tẹo đạt mức thu nhập hơn 300 triệu đồng. Với kết quả trên, cả ba bố con đã đạt danh hiệu người làm kinh tế giỏi ở địa phương.

ANH NGUYÊN