CCB Hoàng Văn Liên ở xóm Pác Tò, thị trấn Hòa Thuận (Phục Hòa – Cao Bằng). Những năm trước đây, gia đình anh có diện tích 1,5 ha ruộng đặt năng xuất thấp, đời sống gia đình còn gặp nhiều khó khăn, năm 1996, khi huyện, xã triển khai dự án phát triển vùng nguyên liệu mía để cung cấp cho nhà máy đường Phục Hòa, sang trông mái giống mía mới. Nhờ biết ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất và chăn nuôi, nên tu nhập của anh đạt trên 70 triệu đồng/ năm. Nhờ vậy, anh đã xây dựng được 1 ngôi nhà 2 tấng diện tích 180m2, trị giá gần 300 triệu đồng; lại mua 1 xe công nông, 3 xe máy và các tiện nghi đắt tiền khác cho gia đình.

Anh không những làm kinh tế giỏi, mà rất nhiệt tình công tác xã hội, là chủ tịch Hội CCB thị trấn, anh đã động viên các hội viên CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giầu chính đáng, góp phần xây dựng thị trấn vùng biên ngày một giàu đẹp.

Công tác Hội