Để thực hiện Dự án “Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao” của Công ty CP Chăn nuôi Phú Yên, được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận và ra quyết định chủ trương đầu tư vào ngày 4-10-2016, với cơ chế đặc thù mà Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất, như ông Hoàng Văn Trà - Chủ tịch UBND tỉnh nói, là phải làm đồng thời cả phê duyệt dự án, cả đánh giá tác động môi trường, cả phương án trồng lại rừng. Khác với lâu nay theo trình tự...!
“Vớ” được “cơ chế đặc thù” này, chủ dự án thuê dân địa phương vác cưa vào cắt cây, giải phóng mặt bằng ngay. Nhờ có loại cưa chuyên dụng của Trung Quốc, lại được chủ đầu tư thuê giá cao, nên mới chưa đầy tháng mà hơn 50ha rừng phòng hộ đã được chặt hạ ngay...
Dân xót xa quá loan báo lên trên. Tỉnh Phú Yên vẫn khăng khăng cho Dự án tiếp tục. Mãi đến khi Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, làm rõ vụ việc, báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-4-2017, thì ngày 1-4 Phú Yên mới tạm dừng.
Ai phá rừng phòng hộ tỉnh Phú Yên rồi sẽ rõ.
Nhưng quan trọng hơn là biện pháp xử lý, nếu lần này nữa tiếp tục nương nhẹ, xử lý kiểu “giơ cao đánh khẽ” thì nguy cơ chỉ đạo “đóng cửa rừng” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ khó thành hiện thực!
Ngăn chặn “lâm tặc”, chứ đánh giặc xâm lăng mà “trên bảo dưới không nghe” thế này thì chỉ có mất nước!
Huy Thiêm