Ngày 13-10, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam - Trương Thị Ngọc Ánh ký quyết định phân bổ số tiền 8 tỷ đồng để hỗ trợ người dân từ vùng dịch Covid-19 trở về kể từ ngày 1-10-2021.

Ban Cứu trợ T.Ư - Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hỗ trợ các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang số tiền 2 tỷ đồng; các tỉnh Đồng Tháp, Bình Định  1 tỷ đồng. Đối tượng hỗ trợ là người dân trở về quê từ các vùng dịch Covid-19: T.P Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An gặp khó khăn và phải cách ly y tế. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ người dân là đồng bào DTTS, trẻ mồ côi, người già neo đơn do dịch Covid-19. Mức hỗ trợ đối với người dân trở về quê từ vùng dịch Covid-19 là 300.000 đồng/người, bằng với mức hỗ trợ của 1 phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19.

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị các địa phương sử dụng kinh phí hỗ trợ công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật. Kết thúc đợt hỗ trợ có báo cáo kết quả, danh sách người được hỗ trợ có xác nhận của địa phương gửi về Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Đối với các địa phương tự cân đối được nguồn kinh phí, T.Ư chưa xem xét hỗ trợ đợt này. Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị các địa phương sẽ chi từ nguồn kinh phí vận động được cho công tác phòng, chống Covid-19 của địa phương để hỗ trợ cho người dân trở về quê từ vùng dịch bằng với mức hỗ trợ của T.Ư.

Linh An