Hội CCB tỉnh giám sát UBND huyện Lý Nhân thực hiện quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Từ khi Bộ Chính trị (Khóa XI) ban hành Quyết định 217 về giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hằng năm căn cứ kế hoạch của Tỉnh ủy Hà Nam, Thường trực Hội CCB tỉnh đăng ký nội dung, thời gian và đối tượng giám sát để MTTQ hiệp y với UBND tỉnh và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Khi được Tỉnh ủy đồng ý, Thường trực Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, đối tượng, thành phần tham gia đoàn giám sát để triển khai cho UBND huyện, thành phố chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn giám sát của Hội CCB tỉnh.

Sau khi triển khai kế hoạch, Thường trực Hội CCB tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát, mời lãnh đạo MTTQ, Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo các Sở, ban, ngành tham gia đoàn giám sát của Hội CCB, trước khi đi giám sát, Thường trực Hội CCB tỉnh tổ chức họp Đoàn giám sát để thống nhất nội dung, thời gian, phương pháp và chia các tổ để giám sát các nội dung theo kế hoạch.

Năm 2015, 2016, Hội tổ chức giám sát UBND T.P Phủ Lý, UBND huyện Duy Tiên về thực hiện một số chế độ chính sách với cán bộ Hội CCB theo Nghị định 150/CP. Năm 2017, Hội giám sát UBND huyện Thanh Liêm thực hiện NQ 22 của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho các gia đình trên địa bàn tỉnh khi có người thân qua đời tổ chức hỏa táng. Năm 2018, Hội giám sát UBND huyện Kim Bảng, UBND xã Nhật Tân, huyện Lý Nhân thực hiện Luật Dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên. Năm 2019, Hội giám sát UBND huyện Lý Nhân và UBND xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân trong thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (Luật Nghĩa vụ quân sự).

5 năm qua, Thường trực Hội CCB tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát UBND các huyện, thành phố trên địa bàn chặt chẽ, làm đúng quy trình giám sát của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, T.Ư Hội CCB Việt Nam quy định, được MTTQ ghi nhận là một tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị nghiêm túc, có hiệu quả. Tại Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ XVI, Chủ tịch Hội CCB tỉnh đã được Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam phân công phát biểu làm rõ kết quả giám sát theo Quyết định 217 đối với UBND các huyện, thành phố.

Để tiếp tục thực hiện Quyết định 217 và Quy định 124 về giám sát MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, Thường trực Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội CCB các huyện, thành phố hằng năm đăng ký với MTTQ để thông qua cấp ủy tổ chức giám sát UBND các xã, phường, thị trấn cũng như giám sát cán bộ, đảng viên người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo Quy định 124 của Bộ Chính trị (Khóa XII).

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Nam