Đánh giá của cấp uỷ và chính quyền địa phương khẳng định, Hội CCB huyện là đoàn thể hoạt động hiệu quả trên hầu hết các lĩnh vực xã hội. Một trong những thành tích đáng ghi nhận, là chỉ trong vòng 5 năm, từ 2004 đến 2009, đã có nhiều chương trình, giải pháp tổ chức thực hiện động viên hội viên giúp nhau phát triển khi tế, xoá đói giảm nghèo, làm giầu chính đáng. Hàng năm, Hội có 44 tổ liên gia hoạt động hùn vốn cho nhau vay không lấy lãi với số tiền lên tới 300 triệu đồng. Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH và các đoàn thể cho hộ nghèo và cận nghèo vay vốn ưu đãi. Năm 2009, đã có 1.300 hộ vay gần 14 tỷ đồng. Hầu hết hộ hội viên vay vốn đều phát huy hiệu quả nguồn vốn gắn với thế mạnh của đất đai vườn đồi để làm kinh tế trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện toàn Huyện hội có 1.060 hộ phát triển kinh tế trang trại, vườn đồi, 716 hộ có đàn trâu bò 5-20 con, 300 hộ phát triển theo ngành nghề thủ công, 150 hộ mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc và phương tiện vận chuyển cơ giới. Rất nhiều mô hình CCB điển hình cho tinh thần vượt khó vươn lên từ nghèo khó trở thành giầu có như các CCB Trần Văn Thành (xã Hương Đô), Lê Quyền (Hương Long), Nguyễn Trí Hậu (Phúc Đồng)....

Từ sự cố gắng đó, nên trong vòng có 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo của hội viên CCB trong huyện đang từ 41% năm 2004 giảm gần 10 lần, chỉ còn 4,62% (231 hộ). Số hộ khá và giầu tăng từ 25% lên 35%.

Không chỉ có như vậy, Hội còn quan tâm làm tốt nhiệm vụ phối hợp, tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự lập, tự cường, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đặc biệt Hội đã phối hợp với tổ chức Đoàn, kiện toàn củng cố các chi đoàn yếu trở thành khá, tốt. Nhờ vậy phong trào thanh niên ở địa phương sôi động hẳn, trở thành nòng cốt đi đầu trong các chiến dịch vận động xây dựng hạ tầng cơ sở, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chăn nuôi...

Hai mươi năm qua là chặng đường lịch sử. Thành tích các hội viên CCB Huyện hội Hương Khê đạt được tuy còn khiêm tốn nhưng đó là sự cố gắng phấn đấu không mệt mỏi của toàn thể cán bộ, hội viên. Không chỉ minh chứng bằng những tấm bằng khen, giấy khen của TƯ Hội, Tỉnh hội và UBND các cấp trao tặng, mà còn là sự tin yêu, tín nhiệm của đông đảo quần chúng nhân dân với Hội.

Nguyễn Ngọc Bá