Ông cùng hội viên tích cực giáo dục, giúp đỡ các cháu thanh, thiếu niên, học sinh những dịp về nghỉ hè, sinh hoạt tại thôn. Do đoàn kết nhất trí cao, cán bộ, hội viên thường xuyên chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cùng các quy định của địa phương. Bình xét hằng năm, chi hội có 100% số gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Bằng sự năng động của mình, ông vận động hội viên đóng góp và “mạnh thường quân” tài trợ, chi hội may sắm được 38 bộ quân phục cho hội viên. Ông tổ chức cho anh em đi thăm chiến trường xưa như Thành cổ Quảng Trị, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Tháng 4-2017, ông cùng chi hội vận động các tập thể và cá nhân ủng hộ, xây dựng được 58 thùng đựng vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, đặt ở những nơi thuận tiện trên đường nội đồng của thôn, góp phần bảo vệ môi trường, được nhân dân hoan nghênh.
18 năm làm cán bộ chi hội, CCB Nguyễn Đức Hìu góp phần cho chi hội CCB thôn Lương Thường nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.
Nguyễn Tường Thuật