Ông bảo:
-Tôi may mắn được dự nhiều cuộc làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhất là trong giai đoạn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi nghĩ rằng mỗi lần Đại tướng nói là một lần có thể ghi lại được những điều bổ ích. Hôm nay tôi kể cho nhà báo nghe một chuyện mà tôi cũng mới kể cho ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thanh phố Hồ Chí Minh nghe.
Rót nước mời tôi xong, ông kể một mạch: Quyết định Chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Chính trị và Bác Hồ giao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trọng trách rất lớn là chỉ đạo, chỉ huy Chiến dịch và trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phối hợp của các chiến trường toàn Đông Dương. Ngày 5-1-1954 Đại tướng lên Điện Biên. Đại tướng dành gần trọn thời gian đi kiểm tra ở cơ sở, nghe cấp dưới báo cáo… đêm về hầu như rất ít ngủ . Và sáng ngày 14-1 Đại tướng triệu tập họp Đảng ủy chiến dịch và một số các cán bộ chủ chốt phụ trách các nặt tác chiến, quân báo, thông tin, quân lực của chiến dịch họp.
Sau khi phân tích tình hình Đại tướng nói chậm, nhấn mạnh từng từ một, đại ý: Chúng ta được Bác và trung ương giao trọng trách rất lớn lao trong chiến dịch này, nên khi tiếp cận công tác phải hết sức thận trọng và quá trình triển khai phải hết sức khiêm nhường.
Ông Giong bảo: Lời căn dặn của Đại tướng là mộ bài học vô cùng quý giá với những cán bộ được điều động vào quân đội ở nhiều ngành, nhiều cấp khác nhau lúc bấy giờ. Và theo ông cho đến nay những điều rút ra đó vẫn còn nguyên giá trị.
Như để gói lại một câu chuyện ông Giong nhấn mạnh:

  • 60 ngày đêm chỉ đạo, chỉ huy chiến đấu ở Điện Biên Phủ, cũng như sau này – trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp cũng phản ánh rất rõ những lời nói và suy nghĩ trên./.

Quang Tuấn