Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ban hành ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống.