Tham quan mô hình kinh tế của hội viên cựu chiến binh. Ảnh: TẤN PHÁT

Những năm qua, phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu luôn được các cấp hội cựu chiến binh huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) tập trung thực hiện tốt, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương. Phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong huyện tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Đinh Công Thuấn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Cù Lao Dung cho biết: “Phong trào Cựu chiến binh gương mẫu được các cấp hội cựu chiến binh huyện triển khai bám sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhờ đó đã góp phần động viên, phát huy tính cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường trong cán bộ và hội viên cựu chiến binh trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.

Các cấp hội cựu chiến binh huyện Cù Lao Dung luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, hội viên, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức hội. Kết quả, hội đã triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trên 98,89% cán bộ, hội viên; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 148 cuộc với trên 1.300 lượt hội viên tham dự. Đồng thời, cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện còn tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương được trên 340 cuộc, giáo dục cảm hóa 32 đối tượng chậm tiến và tham gia 36 vụ việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp tại cơ sở.

Bên cạnh đó, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện luôn tích cực động viên hội viên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, khai thác, huy động, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Hiện, có 104 hội viên cựu chiến binh được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền trên 2,6 tỷ đồng. Riêng trong năm 2022, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện còn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế từ nguồn góp vốn xoay vòng không tính lãi với số tiền trên 175 triệu đồng.

Từ các nguồn vốn hỗ trợ, các hội viên đã tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Nhiều hội viên đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: mô hình trồng bưởi, nuôi ong lấy mật, nuôi heo rừng, nuôi dê, trồng thanh long ruột đỏ... Cựu chiến binh Nguyễn Văn Bớt, ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông chia sẻ: “Trước đây, tôi chủ yếu phát triển kinh tế vườn nhưng do chưa bằng lòng với thu nhập từ mảnh vườn của gia đình nên bản thân đã tìm tòi, thực hiện các mô hình chăn nuôi. Thấy mô hình nuôi dê của người dân trong xã có hiệu quả nên năm 2022, tôi bắt đầu thực hiện mô hình này. Mô hình bước đầu phát triển rất tốt, từ 3 con dê giống ban đầu đã phát triển lên thành 15 con”.

Theo đồng chí Lâm Văn Hiệp - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Thạnh Đông, thời gian qua, hội viên cựu chiến binh trong xã luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, không ngừng tìm tòi, thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả. Ngoài mô hình nuôi dê, hội viên hội cựu chiến binh xã còn thực hiện mô hình nuôi lươn. Đây là những mô hình mới trong hội viên cựu chiến binh xã và bước đầu cho hiệu quả tốt. Song song đó, trong năm 2022, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện cũng đã giải quyết việc làm cho 221 hội viên và con em cựu chiến binh, hỗ trợ 7 căn nhà ở cho hội viên bức xúc nhà ở. Bằng nhiều cách làm khác nhau đã góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo trong toàn huyện còn 6 hộ.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, các cấp hội cựu chiến binh huyện đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, người dân xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2022, các cấp hội đã xây dựng 1 công trình thắp sáng đường quê tại xã An Thạnh 2, vận động hội viên, nhân dân đóng góp ngày công lao động phát quang, sửa chữa 24,5km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh huyện và các cơ sở hội thường xuyên phối hợp với đoàn thanh niên trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ trong các buổi sinh hoạt lệ, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên ưu tú cho đoàn kết nạp.

Bằng những việc làm thiết thực, phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu của Hội Cựu chiến binh huyện Cù Lao Dung đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, qua đó khích lệ, cổ vũ tinh thần cán bộ và hội viên trong thực hiện phong trào. Trong thời gian tới, tin tưởng rằng các cấp hội cựu chiến binh trong huyện sẽ tiếp tục đưa phong trào phát triển cả về nội dung và hình thức, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

TẤN PHÁT