Nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2022 được nhận bằng khen của Trung ương Hội.

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hưởng ứng phong trào thi đua của Trung ương Hội và phong trào thi đua yêu nước của UBND tỉnh, năm 2022 Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên được đẩy mạnh. Từ nguồn quỹ hội, quỹ mái ấm đồng đội đã tạo điều kiện cho hội viên CCB giúp nhau làm kinh tế, góp phần đẩy mạnh phong trào “CCB xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Đến nay số hộ nghèo còn 158 hộ đạt 0,87%, cận nghèo 269 hộ đạt 1,49%, hộ trung bình 9.327 hộ, hộ khá giàu 8.312 hộ. Đồng thời, từ nguồn kinh phí quỹ mái ấm đồng đội trị giá 325 triệu đồng, địa phương hỗ trợ 62 triệu đồng và huy động các nhà tài trợ và doanh nghiệp CCB 420 triệu đồng đã xóa nhà dột nát, tạm bợ đạt 125%. Tính đến cuối năm 2022 còn 42 nhà, giảm 18 nhà so năm 2021.

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, các cấp hội đã vận động tặng cho gia đình hội viên nghèo hơn 2.800 suất quà với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Tặng quà cho gia đình chính sách gần 1.700 suất trị giá hơn 900 triệu đồng; tặng 533 suất học bổng cho con hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Ngoài ra, nhiều hội viên tự nguyện hiến đất, tham gia đóng góp xây dựng 42 công trình nông thôn mới, làm hơn 16 km đường giao thông nông thôn…

Trong năm 2023, các cấp hội phấn đấu giảm từ 1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2,5% hộ CCB nghèo. Huy động các nguồn vốn hàng năm xây dựng, sửa chữa 20 nhà hội viên dột nát, tạm bợ. Phấn đấu 95% CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm. Tỉnh hội nhận đỡ đầu 1 xã nghèo; mỗi huyện, thị, thành hội và khối 487 đỡ đầu 1 thôn nghèo; mỗi tổ chức cơ sở (cấp xã, phường) giúp đỡ ít nhất 5 hội viên xóa nghèo…

Dịp này, Trung ương Hội CCB đã tặng bằng khen cho 5 tập thể; Tỉnh hội tặng giấy khen cho 9 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2022.

N.HÂN