Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ ký kết.

Chiều 1-6, tại Hà Nội, dự Lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng trị giá 1,8 tỷ USD cho Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu thuộc “Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Giai đoạn 1” do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là chủ đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu huy động các nguồn tài trợ vốn lớn cho các dự án hạ tầng có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, Đảng, Nhà nước ta xác định xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng là một trong ba khâu đột phá chiến lược để phát triển và hiện đại hóa đất nước. Dự án xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là công trình cấp đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cũng như với sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam và kinh tế - xã hội đất nước trong những năm tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hơn nữa quyết tâm “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “đã nói là làm”, “làm đi đôi với nói”, “nói đi đôi với làm” để đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng hoàn thành các công trình, hạng mục của Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, đáp ứng và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, các bộ, cơ quan liên quan tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng trong việc huy động nguồn lực phát triển hạ tầng.

Trong đó, tập trung hơn nữa các nguồn lực phát triển các dự án hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, sân bay, bến cảng, vừa góp phần tăng cường thu hút đầu tư, tạo năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế; khơi thông huy động và sử dụng mọi nguồn vốn hợp pháp cho các dự án kết cấu hạ tầng chiến lược gồm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn đầu tư xã hội, khu vực tư nhân, hợp tác công tư, đầu tư nước ngoài…

Đặc biệt, cần huy động hiệu quả hơn nữa nguồn vốn còn rất lớn trong nhân dân cho phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; rà soát, có cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ, thúc đẩy, khuyến khích các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng cho vay vốn với điều kiện ưu đãi, phù hợp, đưa dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên như đầu tư phát triển hạ tầng, sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục mở rộng hình thức huy động tài trợ cho vay vốn, phát huy vai trò của các ngân hàng thương mại, trong đó nòng cốt là Ngân hàng Nhà nước cho vay vốn đối với các dự án lớn, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, góp phần chủ động nguồn lực và thu xếp vốn trong nước, giảm phụ thuộc nguồn vốn bên ngoài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu lý các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung quản lý các dự án hiệu quả, bảo đảm phát huy vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư, bảo đảm yêu cầu chất lượng của dự án, vừa giúp các ngân hàng thương mại thu hồi vốn và lãi, bảo đảm phương châm cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và phát triển, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng các ngân hàng hợp vốn triển khai Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đáp ứng cam kết vay vốn, giải ngân hiệu quả đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng; lưu ý khớp nối tiến độ, thời gian hoàn thành các gói thầu còn lại để tránh xung đột, giao cắt trong quá trình thi công, bảo đảm tính liên kết và tiến độ của cả dự án; sớm nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai công tác chuẩn bị phục vụ thi công giai đoạn 2 để không làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của giai đoạn 1, trên cơ sở điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 1.

Các ngân hàng thương mại Nhà nước nói riêng và ngành ngân hàng nói chung tiếp tục nghiên cứu, tham gia thu xếp vốn cho các dự án quan trọng quốc gia; khuyến khích nhà đầu tư trong nước phát huy tinh thần chủ động, nâng cao tính tự chủ và năng lực nội sinh trong hợp tác đầu tư phát triển.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có kiểm tra, giám sát hoạt động ngoại hối nhằm ổn định giá trị đồng tiền, tỷ giá và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm tổng điều phối, thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong cập nhật, theo dõi tiến độ, kết nối toàn bộ các dự án thành phần; lưu ý bảo đảm tính tổng thể, khớp nối của các dự án thành phần với các gói thầu thi công hạ tầng giao thông kết nối Cảng hàng không Long Thành với các tỉnh, thành phố; chủ trì chỉ đạo triển khai lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 4 “Các công trình khác”, đảm bảo đưa Dự án giai đoạn 1 vào khai thác vận hành đúng tiến độ đã giao; sớm báo cáo việc thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; nghiên cứu đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 1 để tận dụng hiệu quả nguồn lực nhằm chuẩn bị cho việc triển khai thi công giai đoạn 2 của Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành bàn giao mặt bằng; phải cam kết không làm chậm tiến độ thi công của dự án. Đặc biệt, đôn đốc, chỉ đạo UBND huyện Long Thành và các đơn vị có liên quan hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật đối với 2 tuyến giao thông kết nối và 2 tuyến thoát nước nằm ngoài ranh giới dự án, trong đó tuyến giao thông kết nối số 1 là tuyến huyết mạch đảm bảo công tác vận chuyển hàng hóa, vật tư, thiết bị thi công phục vụ thi công Nhà ga hành khách và các hạng mục công trình khác.

Tỉnh Đồng Nai tăng cường làm việc trực tiếp với người dân, thực hiện công tác dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các quy định của pháp luật để giải quyết các khiếu nại, kiến nghị; lựa chọn vị trí và xây dựng các khu tái định cư với các điều kiện sinh sống tốt hơn, ít nhất bằng với nơi ở cũ; chăm lo đến đời sống, tạo sinh kế ổn định cho người dân sau khi nhường đất, nhà ở, ruộng vườn để xây dựng các dự án.

Cùng với đó, phối hợp với các chủ đầu tư để ưu tiên giải phóng mặt bằng tại các vị trí là đường găng về tiến độ thi công; hỗ trợ, phối hợp doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng kho đầu nguồn và tuyến ống cung cấp nhiên liệu hàng không, cung cấp vật liệu xây dựng, công tác đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu quản lý và vận hành khai thác.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với quyết tâm, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan, sẽ hoàn thành thi công và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh của Cảng hàng không Quốc tế Long Thành trước ngày 30-4-2025, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiến đến 6 tháng đầu năm 2026 tập trung hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác toàn bộ dự án Cảng hàng không Long Thành.

Tin, ảnh: TTXVN