Thiếu tướng Trần Hữu Tài - Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại Đại hội

Sáng 8-7, Hội Cựu chiến binh thành phố Bến Cát (Bình Dương) nhận Cờ truyền thống Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và tổ chức Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024.
Học tập lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh thành phố Bến Cát đều tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” do Trung ương Hội phát động.
Toàn huyện có 8 hội cơ sở với 44 chi hội luôn ổn định về tổ chức, có 225 cán bộ, hội viên tham gia công công tác Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương đạt 19,1%/tổng số hội viên.
Bên cạnh việc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, thời gian qua, các cấp hội Cựu Chiến binh  trên địa bàn thành phố, thường xuyên động viên cán bộ, hội viên toàn Hội tích cực gương mẫu tham gia đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, hưởng ứng cuộc vận động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Thi đua gương mẫu, các cấp hội Cựu Chiến binh trên địa bàn thành phố đã thực hiện nhiều mô hình như: mô hình học tập, làm theo Bác đã được thực hiện mang lại kết quả thiết thực như “Gần cơ sở, hiểu hội viên”; mô hình “Tuyến đường Cựu chiến binh tự quản”; “Tổ Cứu thương tai nạn giao thông”; “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường”; “CCB làm Bí thư chi đoàn danh dự”; mô hình “Câu lạc bộ tuyên truyền CCB” Hội CCB thành phố và mô hình “Tổ Tuyên truyền CCB” của các xã, phường trên địa bàn.
“Quỹ giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với tổng số tiền quỹ toàn thành phố hơn 3 tỷ đồng; với tinh thần đồng đội giúp nhau làm kinh tế gia đình không tính lãi. Trong 05 năm qua, đã có hơn 990 lượt hộ được vay các nguồn vốn với tổng số tiền là 28 tỷ 785 triệu đồng. Hội CCB các xã, phường với quỹ tương trợ, toàn thành phố vận động được 3tỷ đồng, đã phối hợp vận động xây, sửa được 14 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên khó khăn về nhà ở và nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, tổng trị giá 1tỷ 210 ngàn đồng.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Chủ tịch Hội CCB tỉnh mong muốn: Phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” của Hội là 1 bộ phận của phong trào thi đua yêu nươc, phải tập trung thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của thành phố…
Vì vậy, các cấp Hội cần thường xuyên quan tâm động viên cán bộ, hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình hội viên, kịp thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp cùng cấp hỗ trợ cho hội viên nghèo, khó khăn xóa nhà ở tạm, nhà dột nát của Cựu Chiến binh (khi có phát sinh)…
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, Ban Thường vụ, Thường trực các cấp Hội. Làm tốt vai trò tham mưu hướng dẫn của Hội đồng thi đua-khen thưởng, sự gương mẫu của cán bộ hội viên, phát huy hiệu quả, hiệu lực của công tác thi đua-khen thưởng. Phong trào thi đua phải hướng vào xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, rà soát để xác định nội dung đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Tập trung thực hiện chủ trương: “1 tập trung, 3 đột phá”. Xây dựng cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tỉnh, thành phố, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qui định của địa phương, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng.
Tại đại hội, Thường trực Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định thành lập Hội Cựu Chiến binh thành phố Bến Cát và trao Cờ truyền thống Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

Các tập thể, cá nhận khen thưởng của UBND huyện

Dịp này Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân thành phố Bến Cát đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
Tin, ảnh - Xuân Thảo