Ngày 25/8, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội), cụm số 6 đã ký kết giao ứơc thi đua năm 2023.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Việt Nam; ông Đậu Quốc Hương, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa, cùng lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam các tỉnh Duyên Hải miền Trung bao gồm: Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, Bình Thuận, Phú Yên, Bình Định.

Đây là lần đầu tiên Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam phân công Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa làm Cụm trưởng và đăng cai tổ chức Hội nghị nhằm thảo luận, thống nhất dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động, kế hoạch tổ chức hoạt động của Cụm thi đua, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế và xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động trong năm 2023 và các năm tiếp theo của Cum thi đua số 6. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hội, hội viên tham gia thực hiện nghiêm túc các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ. Quy chế công tác Hội. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, nghĩa tình đồng đội, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu… Thực hiện phong trào thi đua “Tự hào 65 năm Trường Sơn huyền thoại”, lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024).

Đại diện từng Hội ký kết giao ước thi đua năm 2023

Được biết Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa được thành lập đầu năm 2012, đến nay đã có 830 hội viên tham gia, qua đó đã có nhiều hoạt động thiết thực như, xây mới và sửa chữa hàng chục ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên, thăm hỏi và động viên bị đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn…Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã cùng ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 6 các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2023.

                                                                                          Công Thi