Đoàn kiểm tra thực hiện chương trình kiểm tra giám sát đối với Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy.

Thời gian qua, Hội CCB tỉnh Thừa Thiên Huế luôn xác định hoạt động ủy thác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách là nội dung quan trọng trong triển khai đồng bộ nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, phát huy ngày càng hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Lê Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Hội CCB tỉnh thường xuyên phối hợp với Ngân hàng CSXH để thông tin, chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có nhu cầu vay vốn, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích, không để ứ đọng vốn kể cả vốn tăng trưởng mới và vốn quay vòng.

Đến 31-3-2023, tổng dư nợ của Hội CCB tỉnh là 365,4 tỷ đồng, với 8.572 hộ CCB vay. Nợ quá hạn 73 triệu đồng, tỷ lệ 0,02%. Ngoài ra, hội viên CCB vay vốn ủy thác qua các đoàn thể khác như Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đạt hơn 58,32 tỷ đồng. Nguồn vốn CSXH giúp CCB phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống. Hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn (TKVV) được củng cố và nâng cao chất lượng. Đến nay, không có tổ TKVV trung bình và yếu, đồng thời quy mô thành viên và dư nợ bình quân trên tổ, hộ được nâng lên. Các cấp Hội phân công cán bộ trực tiếp phụ trách quản lý vốn vay ủy thác và đã cử cán bộ theo dõi vốn vay ủy thác tham gia họp giao ban tại các điểm giao dịch xã, phường, thị trấn, phối hợp với Ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đặc biệt, Hội chú trọng công tác phối hợp với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh kiểm tra, giám sát ở một số huyện, thành phố, thị xã và kiểm tra, khảo sát thực tế một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát bám sát nghị quyết, kế hoạch thực hiện, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi. Qua đó, việc triển khai tín dụng chính sách được thực hiện một cách công khai, dân chủ, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Chất lượng tín dụng ngày một ổn định. Các đoàn thể nhận ủy thác và các tổ TKVV làm tốt công tác quản lý, sử dụng vốn vay có hiệu quả, góp phần ổn định cuộc sống, giảm nguy cơ tái nghèo, có hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Nhờ các nguồn vốn vay tại Ngân hàng CSXH, Hội CCB huyện Phú Vang phát triển nhiều mô hình làm kinh tế giỏi của CCB như mô hình chế biến sản xuất kinh doanh mộc dân dụng của hội viên Nguyễn Công Luyện ở xã Vinh Thanh; mô hình nuôi trồng thủy sản của Nguyễn Ngọc Thủy, ở xã Phú Xuân; mô hình sản xuất gia trại của Phan Huy Chương, Lê Thái Yên ở xã Vinh An; mô hình đầu tư ngư lưới cụ đánh bắt xã bờ của Nguyễn Văn Ái, mô hình kinh doanh thủy hải sản của Nguyễn Văn Tý ở xã Phú Diên...

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB huyện Phong Điền tín chấp cho hội viên vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện với tổng số tiền 14,6 tỷ đồng cho 619 hội viên vay. Đến nay, có hơn 200 hội viên làm kinh tế gia đình, trong đó có 102 hội viên làm gia trại chăn nuôi trâu bò, lợn, gà…; 25 hộ hội viên làm kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng, kinh doanh dịch vụ, trồng rừng, trồng cây công nghiệp, cao su… cho thu nhập trên 100 triệu đồng.

Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác, chất lượng hoạt động tổ TKVV; tăng cường kiểm tra đối với hoạt động của Ban quản lý tổ TKVV để ngăn chặn hành vi tiêu cực như chiếm dụng vốn, vay ké, thu phí của hộ vay khi tham gia vay vốn... Hội cơ sở nhận ủy thác phối hợp Ngân hàng CSXH, Ban giảm nghèo xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức tốt phiên giao dịch xã đảm bảo an toàn, hiệu quả; đôn đốc các tổ TKVV tham gia họp giao ban đầy đủ tại điểm giao dịch với Ngân hàng CSXH vào đầu giờ của phiên giao dịch xã; đảm bảo 100% lãnh đạo Hội cơ sở có ký Hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH, có mặt tại điểm giao dịch trong suốt thời gian các tổ TKVV của tổ chức mình quản lý đang tham gia phiên giao dịch xã; tăng cường chỉ đạo Hội CCB cơ sở thực hiện nghiêm việc họp bình xét cho vay, đảm bảo hộ vay phải đúng đối tượng thụ hưởng; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản nghiệp vụ mới về tín dụng chính sách để mọi người cùng biết và thực hiện.

Cùng với thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động giúp đỡ hội viên giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần là mục tiêu xuyên suốt được cán bộ, hội viên CCB, CQN trong tỉnh nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nguyễn Văn Hùng