Năm 2023, là năm đầu tiên các cấp Hội trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; để nghị quyết đi vào cuộc sống, ngay từ đầu năm các cấp hội đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Nội dung những hoạt động nổi bật trong năm 2023 là:

Các cấp Hội từ cơ sở đến tỉnh tổ chức Tọa đàm xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng giai đoạn 2017 - 2022 và Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Việc tổ chức tổng kết ở các cấp đều được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị ở địa phương, qua tổng kết nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đúng đắn, đầy đủ hơn về công tác CCB, công tác xây dựng hội vững mạnh được quan tâm. Nhiều cấp ủy đã ghi nhận, đánh giá cao Hội CCB các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực sự là tổ chức chính trị- xã uy tín, chỗ dựa tin cậy vững chắc của cấp ủy, chính quyền nhân dân địa phương.  

Với quyết tâm cao và phương pháp phù hợp, công tác phát triển hội viên mới đạt và vượt ở 2 tiêu chí (số lượng hội viên được kết nạp cao nhất từ trước tới nay 739 đồng chí; 100% tổ chức Hội cơ sở đều kết nạp được hội viên).  

Tích cực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; từ đó: việc học tập và làm theo Bác thực sự đã đi vào cuộc sống hằng ngày của mỗi người, của từng cán bộ, đảng viên, hội viên, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đã có chuyển biến rất tích cực trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trên các mặt tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc tích cực theo hướng “gần cơ sở, hiểu hội viên”, coi trọng, biết lắng nghe ý kiến của hội viên.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp Hội đã thể hiện được tinh thần gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực thi nhiệm vụ, từ đó tác động làm chuyển biến về hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội.

Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt các cấp hội; các cấp Hội làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, chính vì vậy tình hình chính trị, tư tưởng cán bộ, hội viên luôn ổn định, tuyệt đại đa số có quan điểm, lập trường, tư tưởng kiên định vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, giữ vững và phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống của Hội "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới". Gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT, hội viên CCB, Cựu quân nhân và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của các tổ chức và địa phương phát động; nhất là Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/7/2022 của Tỉnh ủy về “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh", gắn với phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với lực lượng Công an triển khai thực hiện Đề án 06-ĐA/CP về thu thập, nhập thông tin quản lý hội viên vào dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong thời gian 20 ngày từ khi quán triệt đến triển khai thực hiện, đạt 99,12% hội viên được nhập thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiếp tục động viên hội viên tham gia công tác Đảng, công tác chính quyền và mặt trận đoàn thể ở cơ sở đạt 24,24%; phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện Đề án 03-ĐA/TU về "Hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương" giai đoạn 2022 - 2025. Kết quả đã vận động, tuyển chọn được 11 đảng viên là hội viên đủ tiêu chuẩn tham gia Đề án trên.

Nhân các ngày lễ, tết, kỷ niệm trong năm, các cấp Hội sôi nổi tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao, trao giải Hội thi báo ảnh, báo tường, Hội thi Tiếng hát Cựu chiến binh, thi đấu cờ tướng; đồng diễn thể dục “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; giao hữu Bóng chuyền hơi...có 1.237 cuộc, với 15.123 lượt cán bộ, hội viên tham gia sôi nổi ở cơ sở, tạo điều kiện cho hội viên vui chơi giải trí, rèn luyện thân thể, là những tấm gương sáng sống vui, sống khỏe, sống gương mẫu cho con cháu noi theo.

Các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức về nguồn, khơi dậy ý chí, tinh thần tự lực tự cường tổ chức lao động sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” bình quân 2.566 ngàn đồng/hội viên, góp phần giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo (tiêu chí chuẩn của tỉnh Bình Dương còn 0,21%).

Với những kết quả tích cực đạt được trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm trong toàn Hội là tiền đề quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu Chiến binh lần thứ VII, hướng tới chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2024 như: 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Chào mừng Đại hội thi đua "Cựu Chiến binh gương mẫu" (giai đoạn 2019 - 2024)./.

Thiếu tướng Trần Hữu Tài - Chủ tịch Hội CCB tỉnh