Lãnh đạo Hội CCB T.P thăm, tặng quà gia đình có CCB tử vong do Covid-19

Sáng 26-3, Thường trực Hội CCB T.P Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 3 năm qua, việc “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp Hội CCB Thành phố cụ thể hóa bằng những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực, sát với tình hình nhiệm vụ, với chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027.  Những việc làm tốt, mô hình hay có sức lan tỏa sâu rộng trong các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương, Thành phố phát động.

Nổi bật là năm 2021, cán bộ, hội viên CCB đã gương mẫu, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 với cả nhân tài, vật lực, được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Nhân dân đánh giá cao.

Các cấp Hội đã tiếp tục thực hiện tốt việc quán triệt Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trước hết là cán bộ chủ trì, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ; gương mẫu về mọi mặt, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội CCB đã động viên, hỗ trợ CCB phát triển sản xuất, kinh doanh; tích cực bồi dưỡng, nâng cao kiến thức khoa học công nghệ và tạo điều kiện để CCB đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy hoạt động nghĩa tình, góp phần phát triển kinh tế Thành phố.

Các doanh nghiệp - doanh nhân CCB, hợp tác xã, mô hình liên kết sản xuất kinh doanh do CCB làm chủ tiếp tục đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, nhân rộng mô hình hiệu quả, giúp nhau phát triển, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, con em CCB; tích cực đóng góp cho quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, quỹ “xóa đói giảm nghèo”, “tri ân đồng đội”, “đền ơn đáp nghĩa”...

Khánh thành “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” tại cơ quan HộiCCB T.P.

Công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa, đạt kết quả nổi bật. Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền học tập, thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị, gắn với hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Trong quá trình thực hiện Kết luận 01, Các cấp Hội CCB Thành phố đã tuyên dương, khen thưởng hàng nghìn hội viên tiêu biểu. Nhất là năm 2023, Hội CCB T.P đã khen thưởng 98 gương CCB tiêu biểu, có thởi gian tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền cơ sở từ 10 năm trở lên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa - Phó chủ tịch Hội CCB T.P Hồ Chí Minh nhấn mạnh:

“Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ý thức tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên. Các cấp hội có nhiều cách làm hay, mô hình tốt, điển hình tiên tiến, lan tỏa ngày càng sâu rộng, tạo được sự chuyển biến về chất trong thực hiện học tập, làm theo Bác, đã góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng các cấp hội vững mạnh toàn diện; các biểu hiện sai trái được kiên quyết đấu tranh khắc phục, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyền hóa” trong nội bộ”.

Hội nghị cũng biểu thị quyết tâm cao về định hướng thực hiện Kết luận 01 trong thời gian tới với nội dung cơ bản là: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Thưởng trực, cán bộ chủ trì Hội CCB các cấp trong việc tổ chức thực hiện Kết luận 01; chú trọng xây dựng chương trình hành động thực hiện phong trào thi đua yêu nước...

Tại hội nghị, Thường trực Thành hội đã trao 28 Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân; công bố danh sách 3 tập thể và 5 cá nhân được đề nghị Thành ủy T.P Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính.

 

                                                                              Hữu Vĩnh