Các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền  Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2024); 78 năm ngày tổng tuyển cử Quốc Hội khoá I (9/01/1946 - 9/01/2024); 64 năm ngày Bến Tre  Đồng khởi (17/01/1960); 51 năm ngày ký hiệp định Pari chấm rứt chiến tranh tại Việt Nam (27/01/1973); 56 năm tổng tiến công nổi dậy tết Mậu Thân (30/01/1968). Kịp thời thời thông tin kết quả kỳ họp bất thường Quốc Hội khoá XV.

        Làm tốt công tác chuẩn bị cho tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019 – 2024”. 100% các nghĩa trang liệt sỹ được quan tâm làm sạch, thắp hương, trồng hoa trong khuôn viên. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ vệ sinh đường làng ngõ xóm được 5,2 km. Trong dịp tết cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tham gia giao thông bảo đảm an toàn tuyệt đối. Riêng các cấp hội cựu chiến binh trồng được 5.970 cây lấy gỗ và bóng mát trên các trục đường.  Hội Cựu chiến binh  các cấp đã đến thăm tặng quà chúc thọ cho 420 hội viên có hoàn cảnh khó khan số tiền là 50.700.00 ngàn đồng. Tặng quà 682 đối tượng là lãnh đạo Hội qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, nghỉ công tác số tiền là 163.200.000 ngàn đồng

   Đây là những nghĩa cử, thể hiện đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam. Tri ân người có công với nước với quê hương dân tộc, việc làm tốt cho các thế hệ trẻ học tập noi gương.

                                                                        Nguyễn Bá Sơn