Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; phòng, chống cháy rừng. Khẩn trương trình Chính phủ phương án tổng thể thúc đẩy xuất khẩu nông sản và giảm chi phí cho sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh sản xuất và chế biến nông sản, tạo chuỗi liên kết. Kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; tổ chức tái đàn với cơ cấu hợp lý, có giải pháp bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng, đặc biệt là cung ứng đủ thịt lợn; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan có biện pháp hiệu quả để giảm giá thịt lợn. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các khuyến nghị của EC để gỡ "thẻ vàng".

VPCP