Mô hình CCB tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) và phòng chống tội phạm ở khu dân cư của chi hội CCB ấp 7, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh (sau đây gọi tắt là mô hình) là mô hình tiêu biểu đang được Hội CCB các cấp trong tỉnh Bình Phước vận dụng và nhân rộng.

Về quá trình xây dựng mô hình, Chủ tịch Hội CCB xã Lộc Hưng - Nguyễn Đình Tình cho biết: “Sau khi quán triệt các văn bản chỉ đạo của trên về CCB tham gia giữ gìn ANCT, ATXH ở khu dân cư, Thường trực Hội CCB xã chủ động phối hợp với Công an xã tham mưu cho Đảng ủy - UBND xã về kế hoạch CCB tham gia giữ gìn ANCT, ở khu dân cư giai đoạn 2021-2025. Trong đó, chọn chi hội CCB ấp 7 làm điểm. Sau khi cùng Công an xã khảo sát, khu dân cư; dự kiến phương án thành lập thì tham mưu UBND xã ra quyết định thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của mô hình...

Khu dân cư Ấp 7 có 140 hộ với 458 nhân khẩu. Trong đó dân tộc thiểu số có 15 hộ/72 khẩu. Ấp có 1 chi bộ, 6 đoàn thể, 5 tổ an ninh nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có thời điểm phức tạp.

Mô hình chịu sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư chi bộ và Ban điều hành ấp, tổ trưởng tổ an ninh, tổ tự quản; tuân thủ đường lối ,chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và phù hợp với hương ước, quy ước khu dân cư. Các tổ an ninh do CCB làm nòng cốt có nhiệm vụ nắm tình hình an ninh trên địa bàn, tham mưu cho chi bộ và Ban điều hành ấp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu dân cư; chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân sự tuần tra đảm bảo an ninh trên địa bàn.

Trong năm 2023, Hội CCB xã thực hiện 2 đợt với 58 lượt người tham gia tuyên truyền, vận động đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cung cấp 10 tin cho Công an xử lý. Hội cũng phối hợp với công an cảm hóa giáo dục các loại đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên có biểu hiện hư hỏng. Kết hợp với các lực lượng tuần tra được 8 lượt có 25 người tham gia; nhắc nhở 19 đối tượng, trong đó có những đối tượng tù tội được tha về ở các xã bên cạnh xâm nhập vào địa bàn. Phát hiện 6 vụ/13 đối tượng có biểu hiện trộm cắp, lừa đảo; nhắc nhở 27 trường hợp thức khuya ca hát quá giờ, 9 thanh thiếu niên thường hay có biểu hiện tụ tập đua xe, nẹt bô gây mất trật tự và 5 vụ/15 đối tượng có biểu hiện mất an ninh trật tự. Qua bình xét cuối năm 2023, Ấp 7 đạt khu dân cư văn hóa và đạt chuẩn về ANTT, từ đó nhân dân thêm niềm tin vào lực lượng CCB tham gia tổ tự quản.

Sau một thời gian thực hiện mô hình điểm có hiệu quả tại chi hội Ấp 7, tháng 8-2023, Thường trực Hội CCB huyện Lộc Ninh và Công an huyện chỉ đạo Hội CCB xã Lộc Hưng phối hợp Công an xã tổ chức hội nghị sơ kết và nhân rộng mô hình ra các chi hội còn lại trong xã.

Vận dụng kinh nghiệm của Ấp 7, cán bộ, hội viên CCB xã chủ động phối kết hợp với Công an xã, tích cực triển khai mô hình. Đến nay, toàn xã có 65 tổ an ninh nhân dân với 90 cán bộ, hội viên CCB tham gia, trong đó có 30 tổ trưởng do hội viên CCB tự nguyện đảm nhiệm, đạt tỷ lệ 46,1%.

Mô hình CCB tham gia giữ gìn ANCT, TTATXH và phòng, chống tội phạm ở xã Lộc Hưng ra đời hoạt động có hiệu quả đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao, nhân dân tin tưởng. Mô hình được Công an huyện và Hội CCB huyện chọn làm điểm để tổ chức sơ kết, nhân rộng cho các đơn vị trong huyện học tập và tổ chức thực hiện tại địa phương mình, đồng thời cũng là cơ sở để nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh.

Lê Huy Chung