Ban CHQS thị xã Phước Long (Cơ quan thường trực Ban Chi đạo 24 thị xã Phước Long - Bình Phước) vừa tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS năm 2023.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng chính sách, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, cán bộ chính sách xã, phường trên địa bàn thị xã Phước Long đã được hướng dẫn công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn; kiểm đếm, lập danh sách, mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ; kết luận địa bàn; trình tự các bước trong công tác thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận thực địa; nội dung, quy trình, kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS… Đây được xem là những nội dung mới còn nhiều điểm vướng mắc cần tháo gỡ từ cơ sở để triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS chặt chẽ, chính xác, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo kết luận của Ban Chỉ đạo 515 các cấp.

Trên địa bàn thị xã Phước Long trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hơn 2.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Nhiều năm qua, thị xã đã quy tập, đưa vào mai táng trong các nghĩa trang liệt sĩ thị xã 1.262 HCLS.

Thùy An