Là xã anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt TSVM, Hội CCB xã cũng liên tục nhiều năm đạt TSVM và được cấp trên nhiều lần khen thưởng.
Ở dây, nhiều hội viên lao động cần cụ sáng tạo, có mô hình kinh tế đa dạng, phù hợp điều kiện khả năng và nền kinh tế thị trường. Có 32 hộ gia đình hội viên có mô hình kinh doanh dịch vụ khá. Có 92 ao cá gia đình và đấu thầu thả cá 2 đầm với diện tích 27ha. Có 65 hộ chăn nuôi bò với 198 con, 32 hộ nuôi trâu được 39 con. Trồng rừng lấy gỗ nguyên liệu đạt 20ha. Nhờ phát triển kinh tế tốt, nên hiện nay 100% hội viên đã có nhà ngói (có 22 nhà tầng kiên cố), 100% gia đình hội viên dùng điện và có phương tiện nghe nhìn: 99% gia đình hội viên có xe máy và điện thoại. Số hộ giàu đạt 22,8%; hộ khá và trung bình đạt 76,1%; hộ nghèo chỉ còn 1,1%. Hội viên gương mẫu và gia đình hội viên được công nhận là gia đình văn hóa đạt 93,5%. Hội luôn tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hăng hái ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ nạn nhân chât độc màu da cam…
Với sự cố gắng vươn lên của toàn thể hội viên, nên liên tục nhiều năm qua, hội CCB xã Cổ Tiết đã đạt TSVM; Năm 2005, được Tỉnh hội tặng bằng khen; năm 2006, được TƯ hội CCB Việt Nam tặng bằng khen; năm 2007 được UBND huyện tặng giấy khen; năm 2008, được Tỉnh hội CCB Phú Thọ tặng bằng khen…

Công tác hội