CCB Nguyễn Ngọc Ánh đã là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Ngọc Ánh, chủ nhà nghỉ Trường Yên, hàng năm giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động thời vụ, mỗi năm đóng góp cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng, song năm 2001 ông lại cùng một số anh em cán bộ ngành giáo dục, ngành tài chính đã nghỉ hưu xin phép Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Bình mở trường PTTH dân lập Hoa Lư. Các ông đã vay tiền ngân hàng để sửa chữa trường học, thiếu thì cùng đóng góp thêm, cho đến nay hàng năm trường thu hút 400-500 học sinh, giải quyết cho 40 cán bộ giáo viên có việc làm. Năm học 2008-2009 số học sinh thi tốt nghiệp PTTH trường THPT dân lập Hoa Lư đạt 75,9%, xếp vào loại khá trong các trường của hệ thống ngoài công lập. Hiện nay ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường, Phó chủ tịch hiệp hội kinh doanh vừa và nhỏ của tỉnh, đồng thời là uỷ viên chấp hành Hội sinh vật cảnh của tỉnh.

Tại hội nghị biểu dương những người cao tuổi làm kinh tế giỏi tỉnh Ninh Bình lần thứ II, ông Nguyễn Ngọc Ánh được UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen.

PHẠM VĂN THIỀU