Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý, Mặt trận các cấp phải huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó đưa ra những chính sách cụ thể để gìn giữ bản sắc văn hóa, chăm lo tốt hơn tới sức khỏe của người dân…

Chiều 12-3, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2019.

Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2017-2021, công tác phối hợp theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở giữa hai bên đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác tham gia xây dựng chính sách; tham gia các Hội nghị, Hội thảo và tham gia kiểm tra ở một số địa phương, nhất là việc hai bên cùng phối hợp trong công tác lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng và phát huy hơn 34 nghìn người có uy tín là người dân tộc thiểu số ở các khu dân cư.

Đến nay đã có 39/48 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố ký chương trình phối hợp với Ban Dân tộc. Thông qua việc triển khai thực hiện, bước đầu đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ MTTQ Việt Nam và ngành Dân tộc các cấp trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo động lực để đồng bào các dân tộc vươn lên thoát khỏi tình trạng khó khăn, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước.

Năm 2019, hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2021”; tham mưu và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chú trọng các chương trình phát triển kinh tế và giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn; phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên đồng bào nhân các ngày lễ, tết hội truyền thống của các dân tộc…

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng tình với kế hoạch công tác trong năm 2019, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đề nghị hai cơ quan phối hợp tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu dân tộc thiểu số dọc theo biên giới Việt – Lào; phối hợp tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phối hợp tổ chức các cuộc giám sát để nắm tình hình nhân dân, việc thực các chính sách dân tộc; phối hợp giám sát đề án thí điểm "Cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”  ở 10 tỉnh, thành phố...

Đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển các nội dung ký kết tại Chương trình phối hợp số 22/Ctr-MTTW-UBDT, từ đó tiến hành sơ kết, tổng kết những nội dung triển khai, có biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng những mô hình hiệu quả tại các địa phương trong quan tâm, chăm lo và cải thiện đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số.


Cùng với đó cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách cho người có uy tín vùng dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phải chọn các chương trình trọng tâm, trọng điểm, tránh sự trùng lặp với các chương trình giám sát đang được triển khai.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận phải huy động sự vào cuộc của 47 tổ chức thành viên để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, từ đó giúp đồng bào tin vào Đảng, Nhà nước, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu. Muốn thế, Mặt trận và các đoàn thể ở địa phương phải nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc và không để bất ngờ đối với các tình huống phát sinh trên địa bàn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, Mặt trận các cấp cần triển khai rộng khắp cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tới đồng bào vùng sâu, vùng xa gắn với việc vận động đồng bào tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung sản xuất kinh doanh và quyết tâm giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững. Hai bên cần phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để vận động con em đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít khắc phục khó khăn, chăm chỉ đến trường, coi kiến thức là hành trang giúp gia đình vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, Mặt trận các cấp phải huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với nhiệm vụ và yêu cầu thực tế tại địa phương. Từ đó đưa ra những chính sách cụ thể để gìn giữ bản sắc văn hóa, chăm lo tốt hơn tới sức khỏe của người dân để đảm bảo mỗi gia đình luôn là gia đình văn hóa, gia đình văn minh, không có tệ nạn xã hội và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc...

Thu Hà