Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp tuần tra đường biên, cột mốc giữ gìn an ninh biên giới.

Người dân bản Khe O, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh chủ yếu là bà con các dân tộc Tày, Dao với nhiều phong tục tập quán sản xuất còn lạc hậu. Từ nhiều năm nay, với phương châm “3 bám, 4 cùng”, bộ đội Lâm trường 156, Đoàn Kinh tế quốc phòng 327, Quân khu 3 đã nỗ lực giúp đồng bào từng bước xóa bỏ các hủ tục, xây dựng bản làng văn hóa và phát triển kinh tế. Thượng tá Vũ Trung Hiếu - Chính trị viên Lâm trường 156 cho biết:

- Lâm trường 156 trực tiếp tham gia quản lý, xây dựng nhiều công trình phục vụ đời sống bà con, như xây dựng toàn bộ các hệ thống bể nước sạch, xây trường học với các điểm trường; xây dựng bệnh xá quân dân y… Chúng tôi phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân di giãn dân ra vùng dự án. Hiện nay, riêng 2 xã Hoành Mô và Lục Hồn, chúng tôi đã thành lập được 3 bản mới là: Nà Jun, Nà San, Trình Tường.

 Cũng như Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 327, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 356, Quân khu 2 đã triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Đồng thời kết hợp tuyên truyền vận động, thay đổi những hủ tục, tập quán lạc hậu của bà con các dân tộc trên địa bàn. Thượng tá Đinh Quang Hải - Phó chính ủy Đoàn KTQP 356 giải thích: “Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết trên về công tác dân vận, chúng tôi đã thực hiện phương châm “ba bám, bốn cùng, năm có”, tức là: Bám chủ trương đường lối, bám địa bàn, bám nhân dân; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, có hiểu biết, có tâm huyết, có trách nhiệm, có năng lực ứng xử và có bản lĩnh.”

Điểm chung của các đơn vị Quân đội làm nhiệm vụ nơi vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đó là phải rất kiên trì, bền bỉ trong hoạt động dân vận nói chung, trong việc giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nói riêng. Vận động, hướng dẫn phải cụ thể, kết hợp cầm tay chỉ việc. Thiếu tá QNCN Trương Đình Phi - Đội trưởng Đội sản xuất số 1, Công ty Bình Dương, Binh đoàn 15 cho biết: Đội 1 là đơn vị sản xuất rất đặc biệt với 100% công nhân lao động trực tiếp là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên. Đơn vị đã vận động và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bà con đồng bào vào làm công nhân: “Đơn vị thường xuyên phối hợp với già làng trưởng thôn, tuyên truyền vận động bà con vào làm công nhân, thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị cũng như của dân làng, đưa bà con đời sống ổn định và từng bước bắt nhịp với công việc mới so với công việc trước đây”.

Sau một hành trình dài nỗ lực, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vùng rừng núi xa xôi đã tạo được niềm tin của cộng đồng các dân tộc trên các địa bàn đóng quân. Từ niềm tin đó đã tạo thành “thế trận” vững chắc, thế trận của lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Theo Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng thì việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở những địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đối với Bộ đội Biên phòng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tạo “thế trận lòng dân” vững chắc sẽ là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn khẳng định:

- Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc sẽ huy động, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của toàn dân; phát huy vai trò, trách nhiệm là “chủ thể” của mỗi người dân trong tham gia bảo vệ biên giới; xây dựng “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, tạo thành “vành đai nhân dân” bảo vệ biên giới. Bên cạnh đó, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh sẽ phát huy được vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển KTXH, củng cố QPAN, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia cùng BĐBP bảo vệ biên giới.

Vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng trở nên hết sức quan trọng trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để đón nhận những cơ hội cùng thách thức lớn của quá trình hội nhập ngày một sâu, rộng. Trong dòng chảy đó, cùng với cả hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong toàn quân, đặc biệt là những đơn vị làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, những địa bàn khó khăn, địa bàn chiến lược đang từng ngày, từng giờ gìn giữ, vun đắp và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, tình đoàn kết quân - dân. Đó cũng là cội nguồn sức mạnh to lớn để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguyễn Pháp