(Báo tháng 7) - Đây là một trong những "sổ đỏ" xã đề nghị huyện cấp cho dân làm nhà ở trên đất quy hoạch công viên cây xanh... Dẫn đến dân mất tiền mua đất nhưng không được sử dụng.

Ngày 20-11-2018 UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, ra kết luận số 03/KL-UBND về việc quản lý đất đai, sử dụng nguồn kinh phí thu từ đất, quản lý xây dựng cơ bản tại xã Thạch Bằng trong 3 năm (2014 - 2016) có nhiều sai phạm nghiêm trọng... Tuy nhiên, cũng lại chính UBND huyện Lộc Hà chỉ đạo “xử lý nội bộ”, gây nên bức xúc trong quần chúng nhân dân.          

Từ năm 2014 đến năm 2016, UBND xã Thạch Bằng mắc nhiều sai phạm trong việc quản lý đất, sử dụng nguồn kinh phí từ đất trái với qui định của Nhà nước.

Sai trong quản lý đất:

Điển hình như 38 lô đất xã đã thu tiền cấp đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, nhưng chưa được thực hiện nghĩa vụ tài chính; 33 lô đất khác đã thu tiền cấp đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng nhưng chưa giao đất được, vì 2 lô không trong quy hoạch;  7 lô đã quy hoạch nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm; 3 lô đã quy hoạch đất ở cho cán bộ Bệnh viện đa khoa huyện,  nhưng xã lại thu tiền giao “nhầm” cho các hộ dân...; 14/33 lô, tên người nộp tiền và người dự kiến xét giao đất khác nhau. Hay như 109 lô đất xã đã thu 3 khoản tiền: cấp đất, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng, nhưng đó chỉ là “đất trên giấy”,  đến nay vẫn không có để cấp cho người nộp tiền.

Sai đã rõ ràng như thế, nhưng kết luận thanh tra của huyện đã không chỉ ra được số tiền xã thu để làm gì, mà chỉ yêu cầu UBND xã Thạch Bằng “cân đối ngân sách” để trả lại khoản tiền đã thu. Quyết định của Thanh tra huyện càng làm cho nhân dân thêm bức xúc.  

Sai trong sử dụng nguồn ngân sách từ đất:

Xã cho 12 hộ dân thuê 26,51ha đất và đất mặt nước vừa trái thẩm quyền, vừa chưa được UBND huyện chấp thuận. UBND xã Thạch Bằng còn thu các khoản tiền từ đất không nộp vào kho bạc nhà nước mà để lại thực hiện chi tiền mặt (tọa thu, tọa chi) với số tiền: 21.377.076.200 đồng là trái với qui định của Luật Ngân sách nhà nước.

Cũng từ 2014 - 2016, xã đã sử dụng 7.720.073.500 đồng tiền thu từ sử dụng đất và tiền đóng góp xây dựng quê hương của các hộ dân trong quá trình thực hiện giao dịch đất vào mục đích chi thường xuyên. Trong đó có 831.000.000 đồng đóng góp xây dựng quê hương; 6.889.073.500 đồng dùng chi thường xuyên.

Trong số 30 dự án xây dựng của xã, đến nay chỉ có 10 dự án được thẩm tra, phê duyệt, quyết toán dẫn đến nợ xây dựng trong 3 năm lên tới 15.853.000.000 đồng, đưa tổng nợ xây dựng cơ bản đến thời điểm ngày 22-6-2018 của xã là 22.565.000.000 đồng. Mới kiểm tra 8 công trình, số tiền phải giảm trừ phần xây lắp đã lên tới 192.316.000 đồng...

Nguyên nhân nợ là do xã không căn cứ kế hoạch, khả năng nguồn vốn mà đầu tư tràn lan cho các chủ xây dựng cá nhân. Những vi phạm trên là vi phạm pháp luật về đất đai và quản lý tài chính; nhưng trong kết luận không qui rõ trách nhiệm từng người, nên xử lý nội bộ. Người bị nặng nhất là ông Phan Đình Cương - nguyên Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy xã chỉ bị cách chức Chủ tịch HĐND xã. Còn Phó chủ tịch UBND xã bị cảnh cáo.

Nhân dân xã Thạch Bằng bức xúc, kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh cần làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm pháp luật ở xã và kể cả những cán bộ cấp trên lợi dụng chức quyền bao che sai phạm cho cấp dưới.  

Hải Hưng