Hai mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng, Hội CCB tỉnh Đồng Tháp đã trưởng thành về mọi mặt, vững vàng trên mặt trận mới, phấn đấu làm tốt mọi nhiệm vụ, được đảng bộ, chính quyền và nhân dân tín nhiệm. Tỉnh hội hiện có 16.994 hội viên (chiếm 98,3% số CCB trên địa bàn) ở 162 Hội cơ sở (gồm 142 xã, phường, thị trấn và 20 đơn vị khối 487) thuộc 8 huyện, 2 thị xã và TP Cao Lãnh. Đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên được bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Hội còn tham gia vận động, tập hợp hơn 10.540 CQN và các CLB, cùng hội viên CCB làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, cán bộ, hội viên luôn nêu cao cảnh giác đấu tranh chống các luận điệu sai trái, bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực, góp phần xây dựng bộ máy lãnh đạo, điều hành trong sạch, vững mạnh. Hội chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân sự tuyên truyền, vận động nhân dân làm công tác an ninh - quốc phòng, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, TNXH, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội CCB các xã ở 2 huyện biên giới Hồng Ngự và Tân Hồng thường xuyên giáo dục, quán triệt cho hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm quy chế biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố tình hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia, góp phần thực hiện công tác đối ngoại của Đảng. Cấp uỷ, chính quyền các xã, phường đều giao cho Hội CCB vận động nhân dân góp công quỹ và giám sát xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng làm biến đổi bộ mặt nông thôn. Thời gian gần đây, các Hội cơ sở đã chủ động vận động nhân dân làm mới và sửa chữa 90 cây cầu kiên cố, nâng cấp 82.500m đường giao thông, trong đó có nhiều công trình mang tên “Hội CCB”.

Phong trào CCB làm kinh tế, nâng cao đời sống gia đình đạt nhiều kết quả tốt. Từ sau Đại hội IV đến nay, đã có 20.324 lượt hộ vay các nguồn vốn của Nhà nước hơn 102 tỷ đồng và các hội viên đóng góp gần 5 tỷ đồng (bình quân mỗi người đạt 306.000 đồng) luân chuyển cho nhau làm ăn và hoạt động tình nghĩa, ưu tiên giúp các hộ nghèo vay không tính lãi. Song song với tạo vốn, các cấp Hội tăng cường tập huấn KHKT, hướng dẫn hội viên cách trồng lúa cao sản, nuôi cá tôm đạt sản lượng cao. Tỉnh hội chia 11 huyện, thị thành ra ba cụm phù hợp với điều kiện SXKD, hằng năm tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm và tham quan phổ biến, nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi để hội viên học tập, làm theo. Được tập thể hỗ trợ, các hội viên cùng gia đình đã vận dụng linh hoạt điều kiện thực tế phát triển kinh tế theo các mô hình lúa - màu, lúa - cá, trồng cây ăn trái, làm dịch vụ từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Năm 1994, trong Hội có 38,5% số hộ nghèo, thì đến cuối năm 2008 chỉ còn 3,5%, hơn 45% có mức sống khá và giàu; có 24 doanh nghiệp, 5 trang trại, 30 tổ hợp tác, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động.

Hội không chỉ quan tâm xóa nghèo mà còn xóa nhà tạm cho hội viên. Chỉ tính từ năm 2008 đến nay, các cấp Hội đã tranh thủ nhiều nguồn vốn của địa phương và vận động hội viên cùng các nhà hảo tâm góp hơn 7 tỷ đồng xây cất 154 căn nhà tình nghĩa, 85 căn nhà tình thương, 162 căn nhà đồng đội và sửa chữa hàng trăm căn nhà dột nát. Hội CCB TP Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc và các huyện Lấp Vò, Lai Vung giảm số hộ nghèo nhanh nhất và xóa hết nhà tạm cho hội viên. Hội phấn đấu đến cuối năm 2009 giảm 1/3 số hộ nghèo và xóa 50% số nhà tạm còn lại cho hội viên CCB. Để thực hiện chỉ tiêu này, các cấp Hội vận động mỗi hội viên góp ít nhất 50.000 đồng, kết hợp các nguồn tài trợ cất từ 1 đến 2 căn nhà đồng đội và đầu tư xóa nghèo cho những hộ gặp khó khăn, lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập Hội CCB Việt Nam.

Nguyễn Thạnh Phú - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Tháp