Tuần qua, các CCB Mỹ lại đón nhận tin mừng khi ngày 10-8 Tổng thống Mỹ - Joe Biden ký ban hành đạo luật nhằm mở rộng quyền lợi cho hàng triệu CCB bị phơi nhiễm chất độc trong chiến tranh và để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe. Quả là tin vui với các cựu binh Mỹ! Ấy nhưng, những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc ở những nước có chiến tranh lại chẳng được đề cập trong đạo luật này. Vui mà chẳng vui.

Đạo luật "Giải quyết toàn diện vấn đề chất độc" (PACT) nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với nhiều tình trạng liên quan phơi nhiễm chất độc, theo đó CCB không phải chứng minh bệnh tật của họ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tổng thống Biden cho biết: PACT là đạo luật quan trọng nhất mà Mỹ từng thông qua để hỗ trợ hàng triệu CCB bị phơi nhiễm chất độc trong thời gian quân ngũ.

Cụ thể, đạo luật tạo ra một khuôn khổ để thiết lập các tiêu chuẩn mới liên quan đến phơi nhiễm chất độc, theo đó bổ sung 23 bệnh liên quan đến bỏng nhiệt và các bệnh này sẽ được điều trị theo thời gian. Đạo luật cũng mở rộng các tiêu chuẩn liên quan đến phơi nhiễm chất độc da cam từ thời Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh ở Việt Nam đối với các CCB từng phục vụ ở Thái Lan, Campuchia, Lào và đảo Guam.

Việc đạo luật này được thông qua quả là tin mừng cho các cựu binh Mỹ. Với ngân sách của mình, nước Mỹ đã chăm lo chữa bệnh cho các cựu binh của họ mà không đòi hỏi họ phải đưa ra các bằng chứng một cách khó khăn. Thế nhưng, trong khi chữa trị cho những người rải chất độc, nước Mỹ cũng nên chú ý hơn tới việc hỗ trợ cho những người bị họ rải chất độc lên ở Việt Nam.

Nam Long