Các đơn vị ký kết phương án, hợp đồng khung chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện.

Ngày 2/3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thí điểm và ký kết hợp đồng chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất và tiến hành ký kết phương án, hợp đồng khung chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh kể từ tháng 4/2022.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Khái lưu ý, để việc chi trả trợ cấp cho người có công thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh đạt hiệu quả, các đơn vị phối hợp cần đánh giá cụ thể những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm, từ đó triển khai thực hiện hiệu quả việc chi trả, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn để lực lượng trực tiếp thực hiện công tác này nắm rõ các quy trình, quy định và chính sách đối với người có công, qua đó, có thể giải đáp kịp thời những thắc mắc của người dân trong quá trình thực hiện. Song song đó, các đơn vị trực thuộc ngành cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân đồng thuận với cách thức chi trả mới; phối hợp với ngành bưu điện cung cấp kịp thời những thông tin, số liệu, chính sách cần thiết để triển khai hiệu quả công tác chi trả.

Xác định đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ông Trần Văn Khái cho rằng, việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện là hình thức mới, huy động các lực lượng cùng tham gia công tác chăm lo cho người có công; đề nghị, các lực lượng thực hiện chi trả phải trên tinh thần cẩn trọng, chu đáo, tận tình, xem đây không đơn thuần là thực hiện dịch vụ mà là trách nhiệm, tình cảm tri ân của thế hệ sau đối với người có công với cách mạng.

Công tác phối hợp chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện được triển khai thí điểm tại thành phố Vĩnh Long và huyện Mang Thít từ tháng 9/2021 đến nay. Qua 6 tháng triển khai, các đơn vị đã thực hiện 5 đợt chi trả các loại trợ cấp, phụ cấp, tặng quà cho trên 21.200 lượt người có công và thân nhân người có công với cách mạng với tổng số tiền trên 27,2 tỷ đồng; trong đó chi trả trợ cấp hàng tháng cho trên 11.300 đối tượng người có công với tổng kinh phí thực hiện hơn 20,7 tỷ đồng.

Theo đánh giá, việc chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công qua bưu điện góp phần đảm bảo được việc chi đúng đối tượng và kịp thời các loại trợ cấp cho người có công với cách mạng, đảm bảo an toàn tiền mặt, giảm áp lực công việc cho cán bộ lao động, thương binh và xã hội ở cơ sở để tập trung vào công tác chuyên môn.

TTXVN