Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ Quốc gia

Trên các phương tiện truyền thông những ngày này tràn ngập những câu chuyện xúc động về Bác Hồ kính yêu.  

Nhưng xúc động nhất,  đau đáu nhất chính là vài khắc đứt quãng nghèn nghẹn trong giọng đọc Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi ông nhắc đến “Những lời cuối cùng  của Di chúc, Người nói về việc riêng” - tại Lễ  Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2.9.1969 - 2.9.2019).

Dù cố nén cảm xúc, nhưng mọi người nghe đều thấy được người đứng đầu Đảng ta, Nhà nước ta đang nhận lỗi với Bác. Nhận lỗi - vì Đảng, Nhà nước ta chưa thực hiện được đầy đủ những lời dặn dò của Người trong xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là công bộc của dân. Chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ đạt đức độ đến đủ bản lĩnh đặt lợi ích của tập thể, lên trên lợi ích cá nhân!

Đúng thôi.

Sao bàng quan cho được khi Đảng ta là Đảng cầm quyền được lịch sử giao phó chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua, kể từ ngày thành lập, đã vượt qua bao khó khăn đưa đật nước ta đạt được hết thắng lợi này, đến thắng lợi khác.

Trong chặng đường vinh quang đó, đội ngũ cán bộ của Đảng không sợ đầu rơi, máu chảy đã hy sinh đến hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp của Đảng. Mà nay, trong hòa bình xây dựng đất nước, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên lại thoái hóa, biến chất đến mức để dân oán hận.

Từ cảm xúc của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, mới thấy trách nhiệm của Đảng đối với Bác, với Dân còn nặng nề biết bao!

Huy Thiêm