Vì từ trước đến nay, Quốc hội Việt Nam luôn luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Quốc hội đã và đang hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ Quốc hội họp kỳ này chắc chắn sẽ đem lại nhiều niềm vui cho nhân dân cả nước.

Cử tri cả nước hết sức mong Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp lần này; rất mong Quốc Hội có nhiều buổi chất vấn có chất lượng cao tại hội trường, hơn hẳn các kỳ họp trước. Người trả lời nên trả lời thẳng vào vấn đề, để cử tri dễ theo dõi. Người chất vấn cũng nên đưa ra những câu hỏi thật cụ thể và hỏi thẳng vào vấn đề. Rất mong Quốc hội nâng cao chất lượng các buổi họp, đưa các dự thảo văn bản để các đại biểu Quốc hội nghiên cứu thật kỹ, chuẩn bị chu đáo nội dung góp ý trước khi bước vào cuộc họp. Không nên họp quá dài, ảnh hưởng đến thời gian công tác ở cơ sở của các đại biểu Quốc hội. Nên tăng thêm số lượng, chất lượng các đại biểu chuyên trách làm công tác Quốc hội, để đi sâu nhiều hơn nữa vào nghiệp vụ Quốc hội. Các đại biểu chuyên trách hoạt động chuyên nghiệp nên là những đại biểu có năng lực biên tập, soạn thảo các đạo luật để giúp Quốc hội ra được các đạo luật có chất lượng cao hơn trong thời kỳ đổi mới đất nước. Với vai trò là cơ quan lập pháp, mong Quốc hội không cơ cấu quá nhiều các vị đã, đang giữ các chức vụ quan trọng ở các tỉnh, thành phố và trong Chính phủ, cần tăng thêm nhiều hơn nữa các đại biểu Quốc hội là những nhà khoa học có tài, có đức, có công trình khoa học giá trị cao; có những thành tích nổi trội trong các đoàn thể.

Là một cử tri luôn quan tâm theo dõi chất lượng các kỳ họp Quốc hội, tôi rất mong Quốc hội họp lần này sẽ có nhiều cải tiến đạt hiệu quả cao hơn tất cả các kỳ họp trước; tiếp tục ban hành được nhiều đạo luật có chất lượng cao, góp phần đổi mới đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh!

NGUYỄN CẢNH