Văn phòng Hội CCB Việt Nam vừa có thông báo ý kiến của Thường trực T.Ư Hội tới Hội CCB các tỉnh - thành phố về ý kiến của Thường trực T.Ư Hội về các hoạt động trá hình để bán hàng tại các tua du lịch “không đồng”.

Thông báo nêu rõ: Thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước, nhất là tại các thành phố và trung tâm đô thị lớn đã diễn ra một trong những hình thức du lịch là các tua du lịch “không đồng” hoặc các hình thức tổ chức tương tự trá hình tri ân do một số đơn vị không có tư cách pháp nhân, thậm chí có ý đồ lừa đảo tổ chức đã lôi kéo, vận động được một số hội viên CCB tham gia (có tổ chức), gây hậu quả và ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của tổ chức Hội và hội viên. Họ mời hội viên CCB thông qua tổ chức Hội, cho xe chở đến địa điểm tham quan bày bán sản phẩm của họ - thường là những sản phẩm kém chất lượng, hàng “nhái” không rõ xuất xứ, giá cao - được mời ăn bữa trưa... tất cả đều miễn phí trừ tiền mua hàng hóa, sản phẩm của họ; nhiều hội viên đã mua loại hàng hóa này và đã phải gánh chịu hậu quả và thiệt hại cả về vật chất và tinh thần.

Trước tình hình đó, Thường trực T.Ư Hội yêu cầu Hội CCB các cấp cảnh giác, không tham gia các hoạt động tham quan, du lịch, bán hàng đa cấp kiểu như các chuyến du lịch “không đồng”, không rõ căn cứ pháp lý.

Văn phòng T.Ư Hội xin thông báo tới Hội CCB các tỉnh, thành phố để chỉ đạo các tổ chức Hội, hội viên CCB biết và triển khai thực hiện.

PV