Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp khẩn cấp của UBTVQH.

Chiều muộn ngày 6-8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) họp khẩn cấp để cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28-7-2021 của Quốc hội.

Trước đó, tối 5-8, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công văn số 1067 xin ý kiến góp ý của UBTVQH về các giải pháp cấp bách phòng, chống Covid-19. Ngày 6-8, Chính phủ tiếp tục có Tờ trình xin ý kiến UBTVQH cho phép Chính phủ quyết định các giải pháp cấp bách khác quy định của Luật.

Sau khi xem xét đề nghị của Chính phủ, trên cơ sở thảo luận khẩn trương nhưng rất kỹ lưỡng, UBTVQH thống nhất sẽ ban hành Nghị quyết của UBTVQH theo quy định của Nghị quyết số 30/2021/QH15 về 4 nội dung có quy định khác với quy định của các luật.

Thứ nhất, Chính phủ đề nghị “Quyết định thành lập cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 đồng thời là giấy phép hoạt động”. UBTVQH tán thành, nhưng bổ sung thời hạn hiệu lực của nội dung này đến hết ngày 31-12-2022 và chỉ áp dụng trong trường hợp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo kịch bản ứng phó dịch và điều kiện thực tiễn tại mỗi địa phương.

Thứ hai, Chính phủ đề nghị giao Bộ Y tế được quy định các thủ tục hành chính trong thông tư theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch là khác với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. UBTVQH tán thành và nêu rõ chỉ giới hạn phạm vi ban hành thủ tục hành chính ở các nội dung được nêu trong dự thảo Nghị quyết.

Quang cảnh cuộc họp.

Thứ ba, Chính phủ đề nghị quy định “Việc thanh toán chi phí khám-chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 (bao gồm cả chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị Covid-19) do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế”. Nội dung này khác với quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. UBTVQH yêu cầu thực hiện theo hướng ngân sách Nhà nước có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến dịch Covid-19; đối với bệnh nhân mắc Covid-19 có các bệnh nền khác thì việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với các bệnh này phải thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các quy định của pháp luật khác có liên quan để bảo đảm khả năng đáp ứng của ngân sách Nhà nước.

Thứ tư, Chính phủ đề nghị giao Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất là khác với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 của UBTVQH. UBTVQH tán thành để bảo đảm phù hợp với bối cảnh rất nhiều địa phương đang phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt như hạn chế tập trung đông người, thực hiện giãn cách xã hội, song đề nghị tăng cường sự lãnh đạo, kiểm tra chặt chẽ của cấp ủy ở các địa phương trong quá trình thực hiện, tránh lạm dụng để quyết định các nội dung không thực sự cấp bách, không liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Tại phiên họp, 17/17 ủy viên UBTVQH có mặt đã biểu quyết thông qua 4 nội dung trên. UBTVQH giao Tổng thư ký Quốc hội phối hợp với Ủy ban Pháp luật khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về 4 nội dung trên theo đúng quy định của Nghị quyết số 30/2021/QH15 để, vừa bảo đảm tính cấp bách để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục.

Các vấn đề khác, UBTVQH sẽ gửi văn bản trả lời để Chính phủ kịp thời hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, ban hành, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Nghị quyết của Chính phủ không nên sử dụng các từ ngữ không rõ nội hàm như “sớm hơn”, “cao hơn” để tránh cách hiểu không thống nhất, gây lúng túng cho các địa phương trong việc áp dụng. Thậm chí có thể tạo ra sự tùy tiện hoặc áp dụng vượt quá mức cần thiết, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, làm giảm hiệu quả của công tác phòng, chống dịch và việc thực hiện mục tiêu kép của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nêu ví dụ, khung chính sách rất đúng nhưng do một số địa phương máy móc, mỗi nơi thực hiện một cách nên dẫn tới ách tắc trong lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân, nhất là về “luồng xanh, luồng đỏ”.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ phân công cơ quan chịu trách nhiệm tổng hợp việc thực hiện để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc tiếp tục báo cáo UBTVQH xem xét theo quy định của Nghị quyết số 30/2021/QH15; báo cáo kết quả thực hiện với UBTVQH để UBTVQH báo cáo Quốc hội.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG