Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII chiều 27-1

Chiều 27-1, trả lời báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư cho biết, Đại hội lần này đã nhận được 350 thư điện chúc mừng của các chính đảng, nguyên thủ, tổ chức quốc tế - con số kỷ lục trong các lần đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Bình Quân cho biết: “Đại hội Đảng lần thứ XII chúng tôi nhận được 253 thư điện của các chính đảng, của nguyên thủ các nước, của các tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội Đảng của Việt Nam. Đại hội lần này, cho đến giờ phút này chúng tôi nhận được gần 350 thư điện của các chính đảng, các nguyên thủ, các tổ chức quốc tế. Và tôi tin là đến ngày kết thúc Đại hội, có lẽ chúng tôi sẽ nhận được trên dưới 400 thư điện, một con số kỷ lục trong các lần đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế

Đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh: “Điều đó muốn nói là bạn bè quốc tế cũng rất tin cậy, chia sẻ, dành cho Việt Nam tình cảm hữu nghị. Đây là sự động viên rất lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Và điều đó cũng có nghĩa là vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đang từng bước được nâng cao”.

Theo đồng chí Hoàng Bình Quân, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đang thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của bạn bè quốc tế và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong thập niên vừa qua, và cụ thể là trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng, Việt Nam đã nỗ lực hội nhập quốc tế một cách sâu rộng. Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ với 30 nước trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Việt Nam tham gia vào rất nhiều hiệp định AFTA, trong đó hầu hết AFTA thế hệ mới đều được Việt Nam tham gia.

“Với tinh thần đó, tôi muốn nói với tất cả các bạn là đường lối đối ngoại của chúng tôi là một đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa và tất nhiên chúng tôi luôn muốn cống hiến cho một thế giới an toàn hơn, thịnh vượng hơn và nhân dân hạnh phúc hơn”, đồng chí Hoàng Bình Quân khẳng định.

Tăng cường song phương và nâng tầm đa phương

Về đường lối đối ngoại trong văn kiện Đại hội lần này, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân tóm tắt trong cụm từ ngắn gọn: “tăng cường song phương và nâng tầm đa phương”.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực để các mối quan hệ song phương của Việt Nam thực chất hơn, hiệu quả hơn, trong đó cần gia tăng tin cậy chính trị, củng cố nền tảng hữu nghị và nội hàm hợp tác đạt kết quả cao hơn”, đồng chí Hoàng Bình Quân nói.

Việt Nam không chỉ là một quốc gia tích cực tham gia các cơ chế đa phương mà còn phải là một quốc gia chủ động tham gia các cơ chế đa phương, trong đó có việc chủ động nêu các sáng kiến đa phương, chủ động tham gia vào các sáng kiến đa phương. Đồng chí cho rằng, đây là một bước phát triển trong chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như của Chính phủ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.

Về trọng tâm công tác đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, theo đồng chí Hoàng Bình Quân, đường lối của Việt Nam vẫn là đa phương hóa, đa dạng hóa. Trong nước cần chuẩn bị hệ thống chính sách hoàn thiện hơn. Hạ tầng của Việt Nam phải tốt hơn, trong đó có hạ tầng công nghệ số để tham gia vào các sân chơi của thế giới một cách tự tin và thực chất hơn. Thứ hai, Việt Nam sẽ nỗ lực để thực hiện một cách hiệu quả và có trách nhiệm các cam kết đối với quốc tế cũng như đối với các thiết chế đa phương.

“Trong giai đoạn mới này, hợp tác quốc tế phải phù hợp với tình hình mới, phải chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn. Như vậy, sự chuẩn bị những vấn đề ở trong nước như tôi vừa nói là rất quan trọng, kể cả đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp của Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực đều phải chuẩn bị”, đồng chí Hoàng Bình Quân nói.

Theo đồng chí Hoàng Bình Quân, khi không gian thương mại và đầu tư của Việt Nam đã mở rộng và thậm chí sẽ mở rộng hơn nữa thì đòi hỏi sự tương thích của Việt Nam. Hay nói cách khác, khi vào cùng một hồ bơi chung có người bơi rất giỏi, chúng ta có thể bơi chưa thật giỏi, nhưng không còn cách nào khác là phải nỗ lực phát huy tốt sức mạnh nội lực, kết hợp với phát huy hiệu quả, sự hợp tác nguồn lực từ bên ngoài để phấn đấu vì mục tiêu đến năm 2030-2045 – nói ngắn gọn là “khát vọng phồn vinh”.

PV